« ectopic » traduction en polonais

EN

« ectopic » en polonais

EN ectopic
volume_up
{adjectif}

1. Médecine

ectopic
volume_up
przemieszczony {adj. m.} (narząd)
Any material dislodged from the non-union site can cause ectopic ossification in the surrounding tissues with potential complications.
Każdy materiał przemieszczony z miejsca braku zrostu do tkanek otaczających może spowodować ektopowe kostnienie związane z potencjalnymi powikłaniami.

Exemples d'usage pour « ectopic » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishExuberant bone formation at the site of implantation and ectopic bone formation have been observed.
Obserwowano obfite tworzenie kości w miejscu implantacji oraz ektopowe tworzenie kości.
EnglishNerve compression associated with ectopic bone formation and InductOs use has been reported.
Zgłaszano ucisk na nerwy związany z ektopowym tworzeniem tkanki kostnej i użyciem produktu InductOs.
EnglishEctopic pregnancy may also occur, especially in women with a history of prior tubal disease.
Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z przebytą chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishEctopic pregnancy, ovarian torsion and other complications have been reported in patients after hCG administration.
Po podaniu hCG u pacjentek odnotowano występowanie ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika i innych powikłań.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąż pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % - 5 %, a w ogólnej populacji 1 % - 1, 5 %.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąży pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % do 5 %, a w ogólnej populacji 1 % do 1, 5 %.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z uprzednią chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Może wystąpić ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) zwłaszcza u kobiet z uprzednią chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishPregnancy where the embryo is implanted outside the womb (ectopic pregnacy) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishAny material dislodged from the non-union site can cause bone formation (ectopic ossification) in the surrounding tissues with potential complications.
Każdy materiał, który uległ przemieszczeniu z miejsca braku zrostu do tkanek otaczających może rozpocząć proces tworzenia kości (ektopowe kostnienie) związany z potencjalnymi powikłaniami.
EnglishNerve compression associated with ectopic bone formation has been reported in patients undergoing spine surgery with InductOs (see section 4.4).
Zgłaszano ucisk na nerwy związany z ektopowym tworzeniem tkanki kostnej u pacjentów, u których przeprowadzono leczenie chirurgiczne kręgosłupa z zastosowaniem produktu InductOs (patrz punkt 4. 4).
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet ze stwierdzoną chorobą jajowodów występuje zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej, zarówno w przypadku naturalnego zapłodnienia, jak i zastosowania technik wspomaganego rozrodu.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów chorobami wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.