« everybody » traduction en polonais

EN

« everybody » en polonais

EN everybody
volume_up
{pronom}

everybody (aussi: every, everyone, any, each)
volume_up
każdy {pron.}
And everybody's a narrator, because everybody has a story to tell.
Każdy jest narratorem, ponieważ każdy ma historię do opowiedzenia.
But everybody's got -- and I believe in a pluralistic society -- everybody's betting on something.
Ale każdy ma - i wierzę w pluralistyczne społeczeństwo - każdy na coś stawia.
Let us hope, then, that everybody will shoulder their responsibilities.
Miejmy więc nadzieję, że każdy przyjmie na siebie odpowiedzialności.
Everybody in this room, everybody in the world, falls into a lineage somewhere on these trees.
Wszyscy na tej sali i wszyscy na świecie należą do któregoś z rodów na tych drzewach.
And I want everybody downstairs also to join in with me and everybody here.
Niech wszyscy tam na dole też się przyłączą i wszyscy tutaj.
And I know that we can't all do exchange programs, and I can't force everybody to travel.
Wiem, że nie wszyscy mogą wziąć udział w programach wymiany i że nie mogę nikogo zmusić do podróżowania.

Exemples d'usage pour « everybody » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
EnglishWe as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.
English"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.
EnglishLike all medicines, Nespo may cause side effects, although not everybody gets them. ro
U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishOf course, our alternative democratic model was not welcomed by everybody.
Owszem, nasz alternatywny model demokracji nie przez wszystkich był mile widziany.
EnglishSo when one-liners were really popular, everybody stole them from one another.
W czasach popularności krótkich dowcipów, ludzie kradli je sobie nawzajem.
EnglishIt is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody.
To dobra inicjatywa, i wcześniej czy później zostanie wprowadzona dla dobra wszystkich.
EnglishI got selected for a new mission, so obviously everybody was satisfied.
Dostałem kolejną misję... więc wynika z tego, że dowództwo było zadowolone...
EnglishAnd that's to boost everybody's confidence, to show that you're not scared.
Chodzi o to, żeby dodać sobie pewności siebie, pokazać, że się nie boisz.
EnglishHe stepped back and he watched where everybody was going and he went the other way.
Cofnął się i przypatrzył dokąd idą inni, po czym ruszył w drugą stronę.
EnglishI said, I'm going to collaborate with anybody and everybody I meet.
Powiedziałem sobie, że będę współpracował z kimkolwiek i z każdym, kogo spotkam.
EnglishI walked into the New York Times offices and did card tricks to everybody.
Poszedłem do redakcji New York Timesa i zacząłem wszystkim pokazywać karciane sztuczki.
EnglishThey are small things so that we better understand and everybody can agree.
Obie zmiany są drobne i mają ułatwić nam lepsze zrozumienie tekstu i jego zaakceptowanie.
EnglishI think it is much more sensible that everybody has a role to play.
Uważam, że bardziej sensowne jest, kiedy każdemu przypada jakaś rola do odegrania.
EnglishThere is not time for everybody because we must proceed to the vote.
Dla wszystkich nie wystarczy czasu, ponieważ musimy przeprowadzić głosowanie.
EnglishThank you very much for the report and to everybody who has been involved with it.
Bardzo dziękuję pani oraz wszystkim osobom, które wzięły udział w przygotowaniu sprawozdania.
EnglishThe balance may generally be positive, but I suppose I would pat everybody equally on the back.
Bilans jest ogólnie pozytywny, muszę zatem wszystkich poklepać po plecach równo.
EnglishAn emerging opportunity came -- didn't have time to get everybody together.
Zarysowała się pewna szansa -- nie było czasu, żeby wszystkich zebrać.
English[Chinese] And everybody's eyes just pop wide open like it's going to fall out of their heads.
[Chiński] Słuchaczom oczy wychodzą na wierzch, jakby miały wypaść z oczodołów.