« fortified » traduction en polonais

EN

« fortified » en polonais

EN fortified
volume_up
{adjectif}

1. général

fortified (aussi: defensive, weapon, weapons)
volume_up
obronny {adj. m.}
and upon every lofty tower, and upon every fortified wall,
I na każdą wieżę wysoką, i na każdy mur obronny;
And the fortified cities were Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
A miasta obronne są: Assedym Ser, i Emat, Rekat, i Cyneret;
and Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin, fortified cities.
I Sora, i Ajalon, i Hebron, które były w Judzie i w pokoleniu Benjaminowem miasta obronne.

2. Histoire

fortified
volume_up
warowny {adj. m.}

Synonymes anglais de « fortified »

fortified
English

Exemples d'usage pour « fortified » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englisha day of the trumpet and alarm, against the fortified cities, and against the high battlements.
Dzień trąby i trąbienia przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim,
EnglishAnd he set judges in the land throughout all the fortified cities of Judah, city by city,
I postanowił sędziów w ziemi po wszystkich miastach Judzkich obronnych, w każdem mieście.
Englishand Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin, fortified cities.
I Sora, i Ajalon, i Hebron, które były w Judzie i w pokoleniu Benjaminowem miasta obronne.
EnglishAnd the fortified cities were Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
A miasta obronne są: Assedym Ser, i Emat, Rekat, i Cyneret;
EnglishWe must not allow people to be turned away and our borders to be fortified.
Nie możemy zezwolić na odrzucanie tych ludzi i umacnianie naszych granic za pomocą fortyfikacji.
Englishnow have I brought it to pass, that it should be thine to lay waste fortified cities into ruinous heaps.
A teraz do tego przywodzę, aby w pustynie i w kupy rumu miasta obronne obrócone były.
Englishand Beth-nimrah, and Beth-haran: fortified cities, and folds for sheep.
I Betnimera, i Betaran, miasta obronne, i obory dla bydła.
EnglishAlso he built Beth-horon the upper, and Beth-horon the nether, fortified cities, with walls, gates, and bars;
Nadto zbudował Betoron wyższe i Betoron niższe, miasta obronne w murach, z bramami i z zaworami;
Englishnow have I brought it to pass, that it should be thine to lay waste fortified cities into ruinous heaps.
a teraz miałżebym na nie przywieść spustoszenie, i obrócić w gromady gruzu; jako insze miasta obronne?
EnglishMr President, Buckfast Abbey has been producing fortified wine in Devon, in my constituency, since 1890.
Panie przewodniczący! Buckfast Abbey produkuje wzmocnione wino w Devon, w moim okręgu wyborczym, od 1890 roku.
EnglishAnd he fortified the strongholds, and put captains in them, and stores of victuals, and oil and wine.
A gdy zmocnił one twierdze, postanowił w nich starostów, i wystawił szpichlerze dla zboża, i dla oliwy, i dla wina.
EnglishWho will bring me into the fortified city?
Moab jest miednicą do umywania mego, na Edoma porzucę obuwie moje: przeciwko Filistynom trąbić będę.
EnglishThese were they that waited on the king, besides those whom the king put in the fortified cities throughout all Judah.
Ci służyli królowi, oprócz tych, którymi był król osadził miasta obronne po wszystkiej ziemi Judzkiej.
EnglishAll these were cities fortified with high walls, gates, and bars; besides the unwalled towns a great many.
Te wszystkie miasta opatrzone były murami wysokiemi, bramami, i zaworami, oprócz miasteczek murem nie obtoczonych bardzo wiele.
EnglishMoreover Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, and at the valley gate, and at the turning [of the wall], and fortified them.
I budował Uzyjasz wieże w Jeruzalemie nad bramą narożną, i nad bramą doliny, i nad Mikzoa, i umocnił je.
EnglishThou shalt appoint a way for the sword to come to Rabbah of the children of Ammon, and to Judah in Jerusalem the fortified.
Pokaż drogę, którąby miecz iść miał, czyli ku Rabbacie synów Ammonowych, czyli ku ziemi Judzkiej na Jeruzalemskie twierdze.
EnglishAt the moment, there is no consensus among the scientific community on the positive effects that DHA fortified milk formulae have on infants.
Obecnie w środowiskach naukowych nie ma zdecydowanej zgody w kwestii pozytywnego wpływu preparatów wzmocnionych DHA na niemowlęta.
EnglishFor thou hast made of a city a heap, of a fortified city a ruin, a palace of strangers to be no city; it shall never be built.
Albowiemeś miasta obrócił w mogiłę; miasto obronne w rozwaliny; pałace cudzoziemców, aby nie były miastem, i aby nie były znowu na wieki budowane.
EnglishFor the fortified city is solitary, a habitation deserted and forsaken, like the wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.
Gdy miasto obronne spustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconem i spustoszonem jako pustynia.
EnglishNow in the fourteenth year of king Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fortified cities of Judah, and took them.
Potem czternastego roku króla Ezechyjasza ruszył się Sennacheryb, król Assyryjski, przeciw wszystkim miastom Judzkim obronnym, i wziął je.