« to get onto » traduction en polonais

EN

« to get onto » en polonais

EN

to get onto {verbe}

volume_up

Exemples d'usage pour « to get onto » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.
Oto w jaki sposób można posłużyć się ulgami podatkowymi, by wprowadzić nowe modele na drogi.
EnglishWe have enough work to do to get proposals onto the table.
Przygotowanie wniosków będzie wymagało od nas wystarczająco dużej ilości pracy.
EnglishThis represents one of the most common ways for fake products to get onto EU markets.
Jest to bowiem jedna z najczęściej wybieranych dróg wprowadzania podrabianych produktów na rynki Unii Europejskiej.
EnglishI’m going to see how many of you at the back of the room can actually get those things onto the stage.
A działa to tak, że wkładacie tu palec ciągniecie i leci.
EnglishSo I had to launch a very expensive salvage operation and then wait another nine months before I could get back out onto the ocean again.
Musiałam więc zorganizować bardzo kosztowną operację ratunkową, a następnie czekać przez 9 miesięcy nim mogłam wrócić na ocean.
Englishto get onto first-name terms
EnglishI believe that we must allow those losses to be written off by means of a structured plan, so that these societies may get back onto their feet.
Uważam, że powinniśmy zezwolić tym krajom na umorzenie strat w oparciu o uporządkowany plan, by ich społeczeństwa mogły zacząć znów normalnie żyć.
EnglishThis happens about the same time that they get latched onto things like dinosaurs, these big things in the outside world that they're trying to get a grip on.
Dzieje się to mniej więcej wtedy, gdy zaczynają fascynować się dinozaurami, i innymi wielkimi rzeczami z zewnętrznego świata, które próbują zrozumieć.
EnglishHe had told his advisers, "Get me all the scholars to translate any book they can get their hands onto into Arabic, and I will pay them its weight in gold."
Powiedział swoim doradcom: "Znajdźcie mi uczonych, by przetłumaczyli każdą książkę, którą dostaną w swe ręce, na arabski, a zapłacę im ich wagę w złocie.
EnglishThat would be good for the women who manage to get onto the board with this approach, but also for the companies, because they will have ownership of the objectives that they are to implement.
Byłoby to dobre dla kobiet, którym udało się dostać do zarządów z takim podejściem, lecz także dla spółek, ponieważ cele do osiągnięcia będą ich autorstwa.