« to greet » traduction en polonais

EN

« to greet » en polonais

EN to greet
volume_up
[greeted|greeted] {verbe}

to greet (aussi: to bid, to welcome)
volume_up
powitać {v. per.}
I would like to greet and extend a warm welcome to all of you who spoke up on behalf of Ingrid Betancourt and are here in the European Parliament today.
Chciałbym gorąco powitać wszystkich, którzy ujęli się za Ingrid Betancourt i są dziś z nami w Parlamencie Europejskim.
. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, as a Brandenburger I would of course particularly like to greet Mrs Hübner.
Jako Brandenburczyk chciałbym oczywiście w sposób szczególny powitać panią komisarz Hübner.
And to see all the people coming out to greet me and standing along the cliff tops and clapping and cheering, I just felt like a movie star.
A zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy przyszli mnie powitać i stali wzdłuż klifu klaszcząc i pozdrawiając mnie, czułam się jak gwiazda filmowa.
I greet you on behalf of the Republic of Costa Rica.
Witam państwa w imieniu Republiki Kostaryki.
Witam panią sekretarz stanu Ramę Yade.
I ask owners, "Well, how would you like the dog to greet you?"
Pytam właścicieli: "Jak chcielibyście, by witał was pies?".
to greet
volume_up
przywitać {v. per.}
The strategy was greeted with some scepticism, which was reasonable considering the complete failure of the Lisbon Strategy.
Przywitano ją z pewnym sceptycyzmem, który był uzasadniony całkowitym niepowodzeniem strategii lizbońskiej.
to greet (aussi: to arrive)
volume_up
zawitać {v. per.}

Exemples d'usage pour « to greet » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is my appeal to the Council and I greet and thank the rapporteur for her support.
Jest to mój apel do Rady i dziękuję pani sprawozdawczyni za jej wsparcie.
EnglishYemenis in the North still greet German visitors with ‘Almanja jemen, nafs nafs’.
„Almanja Jemen nafs nafs”, Jemeńczycy z Północy ciągle tak właśnie pozdrawiają gości z Niemiec.
EnglishI greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction.
Działania i tekst Rady przyjmuję z umiarkowanym optymizmem i satysfakcją.
EnglishHence I greet and commend Europe that invited me to come to this place.
Dlatego pozdrawiam i dziękuję Europie za zaproszenie mnie tutaj.
EnglishI ask owners, "Well, how would you like the dog to greet you?"
Pytam właścicieli: "Jak chcielibyście, by witał was pies?".
EnglishI greet you on behalf of the Republic of Costa Rica.
EnglishThis is my first speech, and I would therefore like to greet all my fellow Members in the European Parliament.
To moje pierwsze wystąpienie, dlatego chciałbym pozdrowić wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów w Parlamencie Europejskim.
EnglishI greet State Secretary, Mrs Rama Yade.
EnglishIn South Africa for instance, eye contact is absolutely not the norm: people don’t look each other in the eye when they greet.
Na przykład w Afryce Południowej kontakt wzrokowy jest zupełnie nieznany: przy powitaniu nie patrzy się w oczy partnerowi.
EnglishAnd David sent ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name:
Posłał dziesięciu sług, i rzekł im: Idźcie do Karmelu, a przyszedłszy do Nabala, pozdrówcie go imieniem mojem spokojnie,
EnglishWe also greet both German leaders at that time: the Chancellor of West Germany, Helmut Kohl and the Prime Minister of East Germany, Lothar de Maizière.
Witamy także obu niemieckich przywódców z tego okresu: kanclerza RFN Helmuta Kohla i premiera NRD Lothara de Maizière.
EnglishWe greet with our hands.
EnglishWe must therefore greet any proposal to combat terrorism effectively, in other words to provide security for the nations of Europe, with satisfaction.
Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć każdą propozycję skutecznej walki z terroryzmem, czyli zapewnienia bezpieczeństwa narodom Europy.
EnglishThe source of energy that comes to us is from the one God, the Creator; we are his creation and, hence, I greet you as brothers on this planet, my brothers in spirit and in mankind.
Źródłem energii, która do nas dociera jest jeden Bóg, Stwórca; my jesteśmy jego dziełem, a zatem pozdrawiam was bracia na tej planecie, moi bracia w duchu i rodzaju ludzkim.