« hair » traduction en polonais

EN

« hair » en polonais

volume_up
hair {substantif}

EN hair
volume_up
{substantif}

1. général

hair
volume_up
włosy {f pl.}
He had chemo, lost his hair, stopped eating, suffered horribly...
Był poddawany chemioterapii, stracił włosy, przestał jeść, okropnie cierpiał...
What do they do, her hair grows out, when they see that red hair...... somebody recognizes her?
Co zrobią, jej włosy odrastają, kiedy zobaczą rude włosy...... ktoś ją rozpozna?
But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
Ale niewiasta, jeźli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie.
hair (aussi: coat)
Facial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.
Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.
If you stop using it your original hair growth may return in 2 months.
Owłosienie mo e powróci do pierwotnego stanu po dwóch miesi cach po zaprzestaniu stosowania kremu.
Bakterie dają im owłosienie.

2. "individually"

hair (aussi: bristle, inch)
Czasami znajdują włos w jedzeniu – to jest mój włos.
Ale ani włos z głowy waszej nie zginie.
And he said, As Jehovah liveth, there shall not one hair of thy son fall to the earth.
I odpowiedział: Jako żywy Pan, że nie spadnie i najmniejszy włos syna twego na ziemię.
hair
So what I decided to do is to pluck fine hair out of my face.
Tak więc zdecydowałem się wyrwać drobny włosek z mojej twarzy.
So for example, in realist paintings, it ranges from this, which is kind of old masters style, to really realistic still-life, to this type of painting where I'm painting with a single hair.
Na przykład wsród obrazów realistów mamy takie, w stylu starych mistrzów, ale też bardzo realistyczne obrazy martwej natury, aż po takie, namalowane za pomocą pędzla o jednym włosku.

Synonymes anglais de « hair »

hair

Exemples d'usage pour « hair » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDedan, and Tema, and Buz, and all that have the corners [of their hair] cut off;
Dedana i Temę, i Buzę, i wszystkich, którzy mieszkają w ostatnich kątach:
EnglishMetaflumizone was still measurable in the hair 56 days following treatment.
Po 56 dniach od podania, wciąż stwierdza się obecność metaflumizonu w sierści.
EnglishAnd it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
EnglishMild to moderate hair loss with a mean duration of approximately 26 days.
Wypadanie włosów o łagodnym i umiarkowanym nasileniu utrzymujące się około 26 dni.
EnglishThis enzyme is found in the bulb of the hair follicle where it controls hair production.
enzymu znajdującego się w mieszku włosowym i kontrolującego wytwarzanie trzonu włosa.
EnglishSkin: itching, rash, abnormal or decreased skin sensation, loss of hair
Skóra: świąd, wysypka, nietypowe lub upośledzone czucie skóry, utrata włosów
English(Laughter) Though I'll probably also say something about her hair and personality as well.
(Śmiech) Chociaż pewnie powiedziałbym również coś o jej włosach i osobowości.
EnglishBecause they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.
Głównie ponieważ oni wszyscy są wolni - wiatr we włosach - wolność.
EnglishDo not apply the veterinary medicinal product to the surface of the dog's hair coat.
Nie podawać tego produktu leczniczego weterynaryjnego na powierzchnię okrywy włosowej psa.
EnglishOccasionally there is swelling, pain, pruritus (itching) or hair loss at the injection site.
Czasem może wystąpić obrzęk, ból, świąd lub utrata sierści w miejscu wstrzyknięcia.
EnglishIn very rare cases development of alopecia (loss of hair) has also been observed.
W sporadycznych przypadkach obserwowano łysienie (utratę sierści).
EnglishDo not apply the veterinary medicinal product to the surface of the cat's hair coat.
Nie podawać tego produktu leczniczego weterynaryjnego na powierzchnię okrywy włosowej kota.
EnglishIf the hair is long, a small area should be clipped, if required.
W razie konieczności można przystrzyc zbyt długą sierść w okolicy wstrzyknięcia.
EnglishWe take the blood sample and do the blood work and hair work on the mice.
Pobieramy próbkę krwi, a następnie badamy krew i sierść z tejże myszki.
EnglishExcessive growth of hair may be a result of underlying diseases or certain medications.
Przyczyn nadmiernego owłosienia mog by pewne choroby i niektóre leki.
EnglishFind a flat part of your upper body (trunk) or upper arm, where the skin is without hair, cuts,
Należy znaleźć płaską, nie podrażnioną promieniowaniem powierzchnię skóry na górnej
EnglishThis is 20 microns thin, so this is about a baby hair's width.
Jest cienka na 20 mikronów, a więc jest mniej więcej grubości włosa niemowlęcia.
EnglishVoice (Video): I don't know how it's possible ... but you seem to have more hair.
Film: Nie wiem, jak to możliwe... ale masz chyba więcej włosów.
EnglishIf the hair is long, a small area may be clipped, if required.
W razie konieczności można przystrzyc zbyt długą sierść w okolicy wstrzyknięcia.
Englishhair loss, inflammation of hair follicles, scaly skin, inflammation or rash, abnormal skin
utrata włosów, zapalenie mieszków włosowych, łuskowata skóra, zapalenie skóry lub wysypka,