« hard work » traduction en polonais

EN

« hard work » en polonais

volume_up
hard work {substantif}

EN hard work
volume_up
{substantif}

volume_up
wypociny {f pl.} [fam.]

Traductions similaires pour « hard work » en polonais

hard adjectif
hard adverbe
Polish
work substantif
work adjectif
Polish
to work verbe

Exemples d'usage pour « hard work » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe has spoken of the need for political leadership, for hard work and for patience.
Mówił on o potrzebie przewodnictwa politycznego, ciężkiej pracy i cierpliwości.
EnglishWe know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
Wiemy, że jako ludzie, jesteśmy zoptymalizowani do ciężkiej i pełnej sensu pracy.
EnglishThe EU's development into a viable European institution will take hard work.
Rozwój UE w mającą szansę przetrwania instytucję europejską wymaga ciężkiej pracy.
EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
Gracze chcą pracować ciężko przez cały czas – jeśli dostaną właściwą pracę.
EnglishI believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.
Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.
EnglishI would like to thank everyone, including the rapporteurs, for their hard work.
Chciałbym podziękować wszystkim, w tym sprawozdawcom, za ich ciężką pracę.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.
EnglishOtherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
W przeciwnym wypadku to na nas spadnie cały trud, a inni nie zrobią nic.
EnglishThe credit rating agencies do not work hard in getting the information and analysing it.
Agencje ratingowe nie pracują ciężko nad zdobywaniem informacji i analizowaniem ich.
EnglishI thank all the colleagues and the Commission for their hard work and their kind words.
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom i Komisji za ich ciężką pracę i ciepłe słowa.
EnglishUnity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
Jedność i solidarność są nieodzowne, nie będziemy więc ustawać w dążeniu do ich osiągnięcia.
EnglishI hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
Mam nadzieję, że to dlatego, że jego personel nadal ciężko pracuje nad tym planem.
EnglishOnly those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Tylko ci, którzy pracują szczególnie ciężko, mogą wykorzystać cały dodatek.
EnglishFarmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Rolnicy często zarzucają działalność z powodu zbyt niskich dochodów.
EnglishTheir work is hard, and they do not always have the opportunity to take a holiday, for example.
Ich praca jest ciężka, a nie zawsze mają możliwość wypoczynku np. na urlopie.
EnglishWe now have on the table three reports which are the result of a couple of months of hard work.
Mamy teraz przed sobą trzy sprawozdania, które są wynikiem miesięcy ciężkiej pracy.
EnglishWe will have to work hard to have the package adopted by the end of 2008.
Musimy ciężko pracować, aby pakiet został przyjęty do końca 2008 r.
EnglishShe has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
Wniosła ona bowiem znaczny wkład pracy, co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w dzisiejszych czasach.
EnglishHe has brought expertise and hard work to this task and well deserves success and praise.
Włożył w to zadanie wiedzę fachową oraz ciężką pracę i bardzo zasługuje na sukces i pochwałę.
EnglishWe can warmly congratulate the Commission on this productive, hard work.
Tej dobrej, ciężkiej pracy można Komisji serdecznie pogratulować.