« how many » traduction en polonais

EN

« how many » en polonais

PL
volume_up
how {adv.}
PL
volume_up
how {pron.}
PL
volume_up
how [exemple]

EN how many
volume_up
{pronom}

how many (aussi: how much)
volume_up
ile {pron.}
How many more violations of international law does it take?
Ile jeszcze przypadków naruszeń przepisów międzynarodowych potrzebujemy?
For example: how many accounts outside the budget did the Council have in 2007?
Na przykład: ile kont pozabudżetowych miała Rada w 2007 roku?
As regards the other 22 countries, how many checks have they carried out?
Jeśli chodzi o pozostałe 22 kraje, to ile przeprowadziły kontroli?
how many
volume_up
ileż {pron.}
How many times have we heard those kind of arguments before?
Ileż to razy słyszeliśmy już tego rodzaju argumenty?
And how many times would my self have to die before I realized that it was never alive in the first place?
Ileż to razy moje 'ja' musiało skonać zanim pojęłam, że tak naprawdę nigdy nie istniało?
On how many occasions have I observed the discrepancies between the European administration pursuing a blunt policy goal and peoples' real concerns?
Ileż to razy obserwowałam rozbieżności pomiędzy europejską administracją, realizującą jakiś nagi cel polityczny, a rzeczywistymi troskami ludzi!

Traductions similaires pour « how many » en polonais

how adverbe
Polish
how pronom
Polish
how
many adverbe
many pronom

Exemples d'usage pour « how many » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.
Na etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.
EnglishNeither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
Ani onych siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi, a jakoście wiele koszów nazbierali?
EnglishJust think how many good friends we could make through the European digital library!
Iluż dobrych przyjaciół będziemy mogli pozyskać przez europejską bibliotekę cyfrową.
EnglishHow many have ever failed to achieve something significant in your life?
Ilu z was kiedykolwiek nie udało się osiągnięcie czegoś ważnego w waszym życiu?
EnglishVisits to Purchase: How many visits does it take for visitors to purchase?
Odwiedziny przed zakupem: liczba odwiedzin witryny przez użytkownika przed zakupem.
EnglishAnd what is does is predict how many more species there are on land and in the ocean.
Mają na celu przewidzieć liczbę nieodkrytych gatunków na lądzie i w wodzie.
EnglishHow many have ever got a goal or desire and thought, is this all there is?
Ilu z Was osiągnęło swój cel czy spełniło marzenie i myślało czy to się naprawdę stało?
EnglishA question was put forward as to how many infraction proceedings are currently under way.
Padło pytanie dotyczące liczby toczących się aktualnie postępowań w sprawie naruszeń.
EnglishYour doctor will determine how many cycles of treatment you will need.
Lekarz zdecyduje o liczbie cykli leczenia odpowiedniej dla danego pacjenta.
EnglishThen saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszyszże jako wiele przeciwko tobie świadczą?
EnglishHow many of the things in our pockets could we continue to make after 10,000 years?
Nie stało się tak w Ziemi Ognistej -- podobna wyspa, podobni ludzie.
EnglishSo, you can ask, how many DNA strands are required to build a square of a given size?
Można zapytać, ilu łańcuchów DNA potrzeba na kwadrat danego rozmiaru?
EnglishHow many here would say that Casey Martin does have a right to use a golf cart?
Ilu z was tutaj uważa że Casey Martin może użyć wózka golfowego?
EnglishHow many Russian security officials are punished for these crimes?
Ilu funkcjonariuszy rosyjskiej służby bezpieczeństwa ukarano za te zbrodnie?
EnglishPurchased Products shows how many different products (SKUs) were sold.
Zakupione produkty wskazują na wyniki sprzedaży poszczególnych produktów (wg kodów SKU).
EnglishI do not know how many Members of this Parliament are war refugees, but I am one.
Nie wiem ilu posłów tego Parlamentu to uchodźcy wojenni, ale ja jestem przedstawicielką tej grupy.
EnglishHow many people gave of their time and their expertise, and their patience, to deal with me?
Ludzie dali mi swój czas i umiejętności. ~~~ Mieli dla mnie cierpliwość.
EnglishThese studies measured how many patients responded to treatment.
W tych badaniach oceniano, u ilu pacjentek wystąpiła odpowiedź na leczenie.
EnglishDepending on how many messages you have, it will take some time initially to sync your mail.
W zależności od liczby wiadomości pierwsza synchronizacja poczty może zająć trochę czasu.
EnglishHow many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?
Ilu obywateli Europy stać na adwokata i zwrócenie się do sądu?