« human being » traduction en polonais

EN

« human being » en polonais

EN

human being {substantif}

volume_up
human being (aussi: human, man, person, mayne)
Can you build a machine that thinks like a human being, that is conscious?
Czy można zbudować maszynę, która będzie myśleć jak człowiek, która będzie świadoma?
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.
It's as though there is a human being on the other end of the line."
Wydawałoby się, że po drugiej stronie jest człowiek a nie maszyna.

Synonymes anglais de « human being »

human being

Traductions similaires pour « human being » en polonais

human substantif
Polish
human adjectif
being substantif
being adjectif
Polish
to be verbe

Exemples d'usage pour « human being » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
Ponadto trwają prace nad utworzeniem niezależnej Narodowej Komisji ds. Praw Człowieka.
EnglishAnd they mix up in all different fashions, and that makes you a human being.
W dodatku mieszają się ze sobą w rożnych konfiguracjach i to czyni Was człowiekiem.
EnglishThese rights are inviolable and this applies to every single human being.
Prawa te są nienaruszalne i dotyczy to każdego ludzkiego istnienia bez wyjątku.
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Prawo azylu jest cenne, jako że jest prawem przyrodzonym każdego człowieka.
EnglishWe are concerned about the numerous human rights violations being reported to us.
Niepokoją nas informacje o licznych przypadkach łamania praw człowieka.
EnglishFreedom is not something to be negotiated, it is a universal right for every human being.
Wolności nie da się negocjować, jest ona powszechnym prawem każdego człowieka.
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
W każdym z nich ludzie są inaczej traktowani i inaczej rozumie się pojęcie człowieka.
English. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
na piśmie. - (PL) Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThey believe the rhetoric about the EU being a human rights community.
Uwierzyli w retorykę o UE jako o wspólnocie praw człowieka. Myśleli, że art.
EnglishSo, do you represent your countries or political parties or do you represent the human being?
Czy reprezentujecie zatem wasze kraje i partie polityczne, czy też istoty ludzkie?
EnglishAn absurd theatrical we must play out, back and forth... from pure being to human suffering.
Musimy grać w tym teatrze absurdu...... od najczystszej formy do cierpienia ludzkiego.
EnglishIt is the vilification of the human being down to the lowest point of his or her existence.
Stanowi ona poniżenie istoty ludzkiej do najniższych poziomów jej lub jego egzystencji.
EnglishHarassment of the opposition press and of human rights defenders is being stepped up.
W prasie nasilają się ataki na opozycję i obrońców praw człowieka.
EnglishIt takes about 5 billion dollars to sequence a human being the first time.
Pierwsze sekwencjonowanie człowieka kosztowało 5 miliardów dolarów.
EnglishWe are fighting for human rights and these human rights are being violated in Guantánamo.
Walczymy o prawa człowieka, a prawa człowieka są łamane w Guantánamo.
EnglishBesides workers' burn-out being a human problem, it also reduces productivity.
Zespół wypalenia pracowników jest nie tylko problemem psychologicznym, zmniejsza również wydajność.
EnglishAround that time I met an extraordinary human being, Peter Thum, who inspired me with his actions.
Próbował on rozwiązać problemy związane z wodą, kryzysem na całym świecie.
EnglishMy decision to vote in favour of report is justified by the essence of the human being as such.
Moja decyzja, by w głosowaniu poprzeć sprawozdanie uzasadniona jest istotą człowieczeństwa.
EnglishAnd there was something very moving about all of this human expression being shot off into the night sky.
Było coś wzruszającego w tym, jak ludzkie emocje wystrzelono wprost w nocne niebo.
EnglishBut if we're going to talk about human well-being we are, of necessity, talking about the human brain.
Ale jeśli mamy zamiar rozmawiać o ludzkim szczęściu powinniśmy rozmawiać o ludzkim umyśle.