« inconclusive » traduction en polonais

EN

« inconclusive » en polonais

EN

inconclusive {adjectif}

volume_up

Exemples d'usage pour « inconclusive » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn other words, the process of measuring light sensitivity is complicated and inconclusive.
Innymi słowy, proces pomiaru wrażliwości na światło jest skomplikowany i nierozstrzygający.
EnglishIt is only used when the results of the test without a contrast agent are inconclusive.
Stosuje się go tylko wówczas, gdy wyniki badania bez środka kontrastowego nie są rozstrzygające.
EnglishAs the scientific evidence is still inconclusive, we cannot allow parents to be misled.
Jako że dowody naukowe wciąż są nieprzekonujące, nie możemy pozwolić na wprowadzanie rodziców w błąd.
EnglishIn their entirety, the available data on the risk of myocardial ischaemia are inconclusive.
W ujęciu całościowym dostępne dane dotyczące ryzyka niedokrwienia mięśnia sercowego są niejednoznaczne.
EnglishI understand that recent talks in London were inconclusive, but I note that they will resume next week.
Wiem o niepowodzeniu ostatnich rozmów w Londynie, ale wiem też, że w przyszłym tygodniu zostaną wznowione.
EnglishCommissioner, the least we can say is that the tests have been inconclusive in this regard.
Pani komisarz! Tym co na pewno możemy powiedzieć jest to, że testy w tym zakresie nie przyniosły jednoznacznych wyników.
EnglishSonoVue should only be used in patients where study without contrast enhancement is inconclusive.
Produkt SonoVue powinien być stosowany jedynie u pacjentów, u których badanie bez wzmocnienia obrazu nie jest rozstrzygające.
EnglishAnimal data are inconclusive but suggest possible deleterious effects on embryonal/ foetal development (see section 5.3).
Dane z badań na zwierzętach nie są jednoznaczne, ale wyniki wskazują na możliwe szkodliwe działanie na rozwój wa
EnglishWhen you take the logo off, you're opening up the interpretations and making the work inconclusive, opposed to conclusive when you are advertising.
Kiedy usunie się logo, otwiera się pole do interpretacji i praca staje się wieloznaczna.
EnglishOPTISON should only be used in patients where the study without contrast enhancement is inconclusive.
Produkt OPTISON należy stosować tylko u tych chorych, u których wynik badania bez zastosowania środka kontrastowego jest niejednoznaczny.
EnglishData in the literature regarding the influence of testosterone on the risk of breast cancer in women are limited, inconclusive and conflicting.
Dane dostępne w literaturze na temat wpływu testosteronu na ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet są ograniczone, niejednoznaczne i sprzeczne.
EnglishThere are sparse and inconclusive data on patients who have developed neutralising activity and have completed Betaferon therapy.
Istnieją rzadkie i nieprzekonywujące dane dotyczące pacjentów, u których rozwinęła się aktywność neutralizacyjna i którzy zakończyli leczenie produktem Betaferon.
EnglishThere are sparse and inconclusive data on patients who have developed neutralising activity and have completed Extavia therapy.
Istnieją rzadkie i nieprzekonywujące dane dotyczące pacjentów, u których rozwinęła się aktywność neutralizacyjna i którzy zakończyli leczenie produktem leczniczym Extavia.
EnglishAnd the soy sauce results were inconclusive because of the large data range, but it seems like soy sauce actually increased the potential carcinogens.
Wyniki odnośnie sosu sojowego były nierozstrzygające, z uwagi na duże rozbieżności w danych, ale wygląda na to, że sos sojowy lekko zwiększył ilość kancerogenów.
EnglishThe results of the economic analysis of the possible added value of a directive were inconclusive; companies already have the legal means to effect cross-border transfer.
Wyniki ekonomicznej analizy ewentualnej wartości dodanej tej dyrektywy są nieprzekonujące; firmy mają już środki prawne umożliwiające im przeniesienia za granice swojego kraju.