« incubation » traduction en polonais

EN

« incubation » en polonais

volume_up
incubation {substantif}
EN

incubation {substantif}

volume_up
incubation (aussi: hatching)
incubation (aussi: brood)

Synonymes anglais de « incubation »

incubation
English

Exemples d'usage pour « incubation » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(Laughter) Decoration of the unfinished project is a kind of conceptual incubation.
(Śmiech) Dekoracja nieskończonego projektu jest swoistym rodzajem konceptualnej inkubacji.
EnglishAfter the five-minute incubation period, add the formulation buffer to the reaction vial terminating incubation.
Po pięciu minutach inkubacji do fiolki reakcyjnej dodać roztwór buforowy, w ten sposób kończąc proces inkubacji.
EnglishAn increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.
Poważne przeciążenie glinem z powodu leczenia niewydolności nerek może zmniejszać skuteczność preparatu NeoRecormon.
EnglishBecause of the long incubation period of hepatitis B, it is possible that patients could have been infected before the time of immunisation.
Ze względu na długi okres inkubacji wirusowego zapalenia wątroby typu B, może się zdarzyć, że zakażenie pacjenta nastąpiło przed jego immunizacją.
EnglishBecause of the long incubation period of hepatitis B, it is possible for unrecognised hepatitis B infection to be present at the time of immunisation.
Ze względu na długi okres inkubacji wirusowego zapalenia wątroby typu B możliwe jest, że zakażenie wirusem istnieje już w momencie szczepienia.
EnglishBecause of a long incubation period for Hepatitis B, it is possible for unrecognised infection to be present at the time the vaccine is given.
Ze względu na długi okres inkubacji wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) jest możliwe, że w chwili szczepienia, jest nierozpoznane zakażenie tym wirusem.
EnglishBecause of the long incubation period of hepatitis B, it is possible for unrecognised hepatitis B infection to be present at the time of vaccination.
Ze względu na długi okres wylęgania wirusowego zapalenia wątroby typu B możliwe jest istnienie nie rozpoznanego zakażenia w czasie podawania szczepionki.
EnglishThink about the place that artists can play in that -- that is the kind of incubation and advocacy that I work towards, in working with young, black artists.
Zastanówcie się nad rolą, jaką artyści mogą w tym odegrać. ~~~ To właśnie do tego rodzaju ochrony i poparcia dążę w mojej pracy z młodymi, czarnoskórymi artystami.
EnglishBut in fact, if you go back and look at the historical record, it turns out that a lot of important ideas have very long incubation periods -- I call this the "slow hunch."
Jednakże, kiedy spojrzysz na historię, okazuje się, że dużo ważnych pomysłów ma bardzo długi okres powstawania. ~~~ Nazywam to "powolnym przeczuciem".
EnglishAn increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.
W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania w badaniach klinicznych działań niepożądanych uznanych za związane z leczeniem preparatem NeoRecoromon.
EnglishAn increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.
In vitro, po inkubacji z epoetyną beta, wykazano zwiększenie wbudowywania 3H- tymidyny do erytroidalnych komórek jądrzastych śledziony (w hodowli komórek śledziony mysiej).
EnglishAn increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with erythropoietin.
In vitro, po inkubacji z erytropoetyną, wykazano zwiększenie wbudowywania 3H- tymidyny do erytroidalnych komórek jądrzastych śledziony (w hodowli komórek śledziony mysiej).