« incumbent » traduction en polonais

EN

« incumbent » en polonais

volume_up
incumbent {substantif}
volume_up
incumbency {substantif}
EN

incumbent {adjectif}

volume_up
incumbent (aussi: serving)
Madam President, in Madagascar, the incumbent president was forced to step down by popular protest.
Na Madagaskarze urzędujący prezydent został zmuszony do odejścia z powodu protestów ludności.
The incumbent President has always had difficulties in his dealings with strong prime ministers, whether with Yulia Tymoshenko, whom he dismissed in 2005, or with Viktor Yanukovych in 2006 and 2007.
Urzędujący prezydent od zawsze ma problemy z silnymi premierami, czy to z Julią Tymoszenko, którą zdymisjonował w 2005 r., czy z Wiktorem Janukowyczem w 2006 i 2007 r.

Exemples d'usage pour « incumbent » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

EnglishWe believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
Uważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Uważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.
EnglishThe incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
EnglishIt remains incumbent on all of us to find solutions to bring these tragedies to an end.
Wszyscy pozostajemy odpowiedzialni za znalezienie sposobu zaradzenia tym tragediom.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
To na państwach spoczywa obowiązek wypełniania zobowiązań wynikających z tych porozumień.
English(PL) Caring for the environment is a duty incumbent on us all.
na piśmie. - Dbałość o środowisko jest naszym wspólnym obowiązkiem.
EnglishBut we must devote much more discussion to the responsibility incumbent on such companies.
Musimy jednak poświęcić więcej dyskusji odpowiedzialności spoczywającej na takich firmach.
EnglishHowever, this policy is a responsibility that is incumbent on the European Union as a whole.
Jednakże ta polityka stanowi odpowiedzialność ciążącą na Unii Europejskiej jako całości.
EnglishThus, we should bear all this in mind and it is therefore incumbent on us to support this directive.
Tak więc powinniśmy o tym wszystkim pamiętać i dlatego mamy obowiązek poprzeć tę dyrektywę.
EnglishHowever, as long as that is what the rule says, it is incumbent on us to obey it in letter and spirit.
Jednak, jeżeli zasada ta coś stwierdza, mamy obowiązek stosować się do jej litery i ducha.
EnglishThe same obligations are incumbent upon the Member States when they implement the Union’s legislation.
Ten sam obowiązek spoczywa na państwach członkowskich, kiedy wprowadzają prawodawstwo unijne.
EnglishAnd all this has been going on under the protection of several governments in a row, including the incumbent one.
I wszystko to działo się pod ochroną kilku kolejnych rządów, włączając obecny.
EnglishIn a market economy, it is incumbent upon industry to propose an appropriate business model.
W gospodarce rynkowej zainteresowany sektor jest zobowiązany do zaproponowania stosownego modelu biznesowego.
EnglishIt is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
Na wspólnocie międzynarodowej spoczywa odpowiedzialność za wzmożenie wysiłków zmierzających do znalezienia rozwiązania.
EnglishMadam President, in Madagascar, the incumbent president was forced to step down by popular protest.
Pani przewodnicząca! Na Madagaskarze urzędujący prezydent został zmuszony do odejścia z powodu protestów ludności.
EnglishIt is incumbent upon all of us to learn them.
Obowiązkiem nas wszystkich jest wyciągnięcie z nich wniosków.
EnglishThis makes it incumbent on the institution we represent to put in place concrete strategies and programmes.
Nakłada to na instytucję, którą reprezentujemy, obowiązek przedstawienia konkretnych strategii i programów.
EnglishThis responsibility is incumbent on all of us, the European institutions, the Member States and organisations.
Obowiązek ten spoczywa na nas wszystkich, instytucjach europejskich, państwach członkowskich i organizacjach.
EnglishAnd it is incumbent on us to do what we can to address the concerns that were expressed by the 'no' vote.
I naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiać wątpliwości wyrażone w głosowaniu na "nie”.
EnglishIt is equally incumbent on the Council to get its act together and to meet Parliament with regard to our concerns.
Również Rada musi podjąć wspólne działania i spotkać się z Parlamentem w celu przedyskutowania naszych obaw.

« incumbent governor » en polonais

incumbent governor
Polish
  • zasiedziałego gubernatora
  • urzędujący gubernator
Plus chevron_right

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

Synonymes anglais de « incumbent »

incumbent
incumbency