« incurable » traduction en polonais

EN

« incurable » en polonais

EN

incurable {adjectif}

volume_up

Exemples d'usage pour « incurable » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMadam President, cancer, as many know, is not necessarily an incurable disease.
Pani przewodnicząca! Jak powszechnie wiadomo, rak nie musi być chorobą nieuleczalną.
EnglishWhy is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed?
Englishthy pain is incurable: for the greatness of thine iniquity, because thy sins were increased, I have done these things unto thee.
Dla wielkości nieprawości twojej, i dla niezliczonych grzechów twoich uczyniłem ci to.
EnglishFor her wounds are incurable; for it is come even unto Judah; it reacheth unto the gate of my people, even to Jerusalem.
Przeto, że nieuleczone są rany jej, gdyż doszły aż do Judy, a dosięgły do bramy ludu mego aż do Jeruzalemu.
EnglishMice with multiple myeloma, an incurable malignancy of the bone marrow, respond dramatically to the treatment with this drug.
Myszy ze szpiczakiem mnogim, nieuleczalnym nowotworem szpiku kości, dramatycznie reagują na to leczenie.
EnglishNotwithstanding my right I am [accounted] a liar; My wound is incurable, [though I am] without transgression.
EnglishAlmost all patients are incurable."
EnglishResearch requires experiments in order to address important public health problems and numerous and even incurable diseases.
W badaniach naukowych konieczne są doświadczenia, aby rozwiązać ważne problemy zdrowia publicznego i znaleźć lekarstwo na wiele często nieuleczalnych chorób.
EnglishNot everyone is aware of the fact that this is an incurable disease, but with appropriate preventive measures and early diagnosis, its effects can be delayed.
Nie wszyscy wiedzą, że jest to choroba nieuleczalna, ale dzięki odpowiedniej profilaktyce i wczesnej diagnozie można opóźnić jej skutki.
EnglishAnd so at the time that we were doing this research, I was caring for a 29 year-old firefighter from Connecticut who was very much at the end of life with this incurable cancer.
Podczas prowadzenia badań miałem pacjenta, 29-letniego strażaka z Connecticut, który właśnie umierał na tego nieuleczalnego raka.
English. - (FR) The proliferation of new words is one of the symptoms of an incurable problem: a lack of talent or expertise despite the wealth of existing vocabulary.
na piśmie. - (FR) Rozpowszechnianie nowych słów jest jednym z symptomów nierozwiązywalnego problemu: braku talentu lub wiedzy mimo bogactwa istniejącego słownictwa.