« incursion » traduction en polonais

EN

« incursion » en polonais

volume_up
incursion {substantif}
PL
EN

incursion {substantif}

volume_up

Exemples d'usage pour « incursion » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

EnglishWhat is clear, at any rate, is that the Kurdish issue cannot be resolved with an incursion into northern Iraq.
Tak czy owak nie ma wątpliwości, że kwestii kurdyjskiej nie można rozwiązać poprzez wtargnięcie do północnego Iraku.
EnglishAs regards the conflict in the south-east of Turkey, the plan to launch an incursion into northern Iraq has existed at least since spring 2006.
W sprawie konfliktu w południowo-wschodniej Turcji wiadomo, że plan wtargnięcia na terytorium północnego Iraku istnieje co najmniej od wiosny 2006 roku.
EnglishLast Wednesday, Turkey's Grand National Assembly voted by an overwhelming majority in favour of a Turkish military incursion into northern Iraq.
W zeszłą środę Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji przeważającą większością głosów opowiedziało się za wtargnięciem tureckiego wojska do północnego Iraku.
EnglishNumber one: this incursion into your land these past 20 years, and before, the reason anyone is interested in your land, and particularly the United States, it's oil.
Po pierwsze: ta inwazja na mój kraj przez ostatnie 20 lat i jeszcze wcześniej, i powód dla którego ktokolwiek jest nami zainteresowany, a szczególnie USA, to z powodu ropy.
EnglishYou will know that the real name of the Countess of Ségur was Sophie Rostopchine - yes, Rostopchine - and that her father was the man who put a stop to Emperor Napoleon's incursion into Russia.
Prawdziwe nazwisko hrabiny de Ségur brzmiało Zofia Roztopczyna - tak, Roztopczyna - a jej ojciec był człowiekiem, który powstrzymał najazd Napoleona na Rosję.

Synonymes anglais de « incursion »

incursion