« indecipherable » traduction en polonais

EN

« indecipherable » en polonais

EN

indecipherable {adjectif}

volume_up

Exemples d'usage pour « indecipherable » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

EnglishTo take a specific example, that of Burma, our policy concerning the country is indecipherable from the outside.
Aby przytoczyć konkretny przykład - przykład Birmy - nasza polityka wobec tego kraju jest dla świata zewnętrznego nie do rozszyfrowania.
EnglishCitizens want information, however, not promotional material or indecipherable policy documents, and so a drastic change of course is needed.
Obywatele domagają się jednak informacji, a nie materiałów promocyjnych czy nieczytelnych dokumentów politycznych, a zatem potrzebna jest radykalna zmiana kursu.
EnglishWell, in this case, the culprit was national interest, which watered down, or rendered indecipherable, policies and practices that are in all of our interests.
Dobrze, w takim razie, winowajcą był interes krajowy, który przysłonił lub uczynił niemożliwym do rozszyfrowania, polityki i praktyki, które są w naszym wspólnym interesie.
EnglishNext there is the almost indecipherable nature of some key passages of the treaties, only a very well-informed reading of which reveals this kind of trap.
Następnie niektóre podstawowe postanowienia traktatów są niemalże nie do rozszyfrowania i dopiero przeanalizowanie ich w oparciu o bardzo rozległą wiedzę ukazuje pułapkę tego rodzaju.

Synonymes anglais de « indecipherable »

indecipherable