EN

indecision {substantif}

volume_up
All this indecision may have consequences in terms of meeting this deadline.
Całe to niezdecydowanie może spowodować konsekwencje dla dotrzymania tego terminu.
The truth is that we are paying the price for indecision.
Prawda jest tak, że płacimy cenę za niezdecydowanie.
Irresponsibility, indecision, political gain, sinister collusion and waste characterised a political and administrative phase that is now definitively over.
Nieodpowiedzialność, niezdecydowanie, korzyści polityczne, powszechna zmowa i śmieci charakteryzują etap polityczny i administracyjny, który definitywnie się zakończył.

Exemples d'usage pour « indecision » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

EnglishAll this indecision may have consequences in terms of meeting this deadline.
Całe to niezdecydowanie może spowodować konsekwencje dla dotrzymania tego terminu.
EnglishThe co-decision process has transformed into a co-indecision process.
Procedura współdecyzji przekształciła się w procedurę współniezdecydowania.
EnglishThis co-indecision process would be ridiculous if it were not so tragic for the people on the ground.
Ową procedurę można by nazwać farsą, gdyby nie chodziło o rzeczywistą ludzką tragedię.
EnglishWe cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
Jako Unia Europejska nie możemy sobie pozwolić na pozostanie z tyłu w niezgodzie i niezdecydowaniu.
EnglishThe truth is that we are paying the price for indecision.
EnglishIn short, producers and consumers must not become the victims of the indecision on the part of the Council committees.
Krótko mówiąc, producenci i konsumenci nie mogą stać się ofiarami braku zdecydowania ze strony komisji Rady.
EnglishWe have to be clear on this matter: we need to overcome this phase of sluggishness and indecision in the negotiation process.
Musimy tu wyraźnie powiedzieć: trzeba zakończyć tę fazę ospałości i braku zdecydowania w procesie negocjacji.
EnglishI think this is what we have got to be prepared for, because there did seem to be an awful lot of indecision.
Myślę, że musimy być na to przygotowani, ponieważ wówczas najwyraźniej mieliśmy do czynienia ze strasznym brakiem decyzyjności.
EnglishThis co-indecision procedure has consequences for the real lives of real people and it is time that the Council did its share of the chores.
Ta procedura "współniedecydowania” nie przekłada się nijak na codzienne życie prawdziwych ludzi i nadszedł czas, by Rada wykonała swoją część pracy.
EnglishIrresponsibility, indecision, political gain, sinister collusion and waste characterised a political and administrative phase that is now definitively over.
Nieodpowiedzialność, niezdecydowanie, korzyści polityczne, powszechna zmowa i śmieci charakteryzują etap polityczny i administracyjny, który definitywnie się zakończył.

Synonymes anglais de « indecision »

indecision
indecisiveness