EN jarring
volume_up
{adjectif}

jarring (aussi: blatant, crass, flagrant, glaring)
volume_up
rażący {adj. m.}
But I also see lots of poverty, and it's quite jarring, both in the scale and the scope of it.
Lecz widzę również dużo ubóstwa, i jest to dosyć rażące zarówno w kwestii zakresu i skali.
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Wiemy, że nieustannie wzywał on do umiarkowanej polityki płacowej w kraju, w którym wiele osób otrzymuje niskie wynagrodzenie i w którym występują rażące nierówności społeczne.
jarring (aussi: acrid, annoying, galling, grating)

Synonymes anglais de « jar »

jar

Exemples d'usage pour « jarring » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut I also see lots of poverty, and it's quite jarring, both in the scale and the scope of it.
Lecz widzę również dużo ubóstwa, i jest to dosyć rażące zarówno w kwestii zakresu i skali.
EnglishThe only slight jarring note was when Jeffrey Katzenberg said of the mustang, "the most splendid creatures that God put on this earth."
Jedynym zgrzytem były słowa Jeffrey'a Katzenberga o mustangach: "najwspanialsze stworzenia boże na ziemi".
EnglishBut it stood in jarring contrast to something Armstrong had said as we were eating -- that he treasured the quality of life in his neighborhood.
Ale kłóciło się to strasznie z tym, co mówił Armstrong podczas posiłku – że życie w owym slumsie jest dla niego czymś pozytywnym.
EnglishIt is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Wiemy, że nieustannie wzywał on do umiarkowanej polityki płacowej w kraju, w którym wiele osób otrzymuje niskie wynagrodzenie i w którym występują rażące nierówności społeczne.