« length » traduction en polonais

EN

« length » en polonais

volume_up
length {substantif}

EN length
volume_up
{substantif}

length
The appropriate length of the treatment period for individual parasites is specified below.
Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej.
The length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.
You can also use the Path Length report to look at impressions.
Raport Długość ścieżki może również posłużyć do przyjrzenia się wyświetleniom.
length (aussi: episode, installment, part, section)
And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.
A skoro nastąpiło nieskończenie wiele powtórzeń, odcinek nieskończenie maleje, a długość krzywej nieskończenie rośnie.
Now, mathematicians thought this was very strange because as you shrink a ruler down, you measure a longer and longer length.
Matematycy myśleli, że to bardzo dziwne, bo, gdy pojedynczy odcinek maleje, cała krzywa ma coraz większą długość.
Patients with BO > 7 cm, should have the remaining untreated length of Barrett's epithelium treated with a second PDT course at least 90 days later.
U pacjentów z BO o długości > 7 cm drugi cykl naświetlania PDT pozostałego nieleczonego odcinka nabłonka należy wykonać przynajmniej 90 dni później.
length (aussi: bit, excerpt, extract)
Under normal physiologic conditions, full-length parathyroid hormone (1-84) constitutes only 5-30 % of the circulating forms of the molecule, while 70-95 % is present as carboxy-terminal fragments.
W normalnych warunkach fizjologicznych, pełnołańcuchowy parathormon (1- 84) stanowi tylko 5- 30 % krążącej formy cząsteczki, podczas gdy 70- 95 % stanowią fragmenty pochodzące z końca karboksylowego.
length (aussi: gobbet, hunk, pat, piece)
So I just put the paper on the focal length, which was an etching print, then I got the portrait of [the] sun from sunlight.
Umieściłem więc w ogniskowej kawałek papieru, który byl drukiem wklęskłym, otrzymując obraz słońca ze swiatła słonecznego.
length (aussi: duration)
The dose and length of treatment depends on the condition for which it is being used.
Dawka i czas trwania leczenia są uzależnione od leczonej choroby.
The length of a treatment cycle was 3 weeks for the TCF arm and 4 weeks for the CF arm.
Czas trwania leczenia wynosił 3 tygodnie w grupie TCF oraz 4 tygodnie w grupie CF.
The length of treatment depends on where the infection is, how severe it is, and the patient 's response to treatment.
Czas trwania terapii zależy od miejsca infekcji, jej przebiegu i reakcji pacjenta na leczenie.

Synonymes anglais de « length »

length

Exemples d'usage pour « length » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Uznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
EnglishHow much do the stress tests, which we are discussing at such length today, cost?
Ile kosztują testy warunków skrajnych, które dziś tak obszernie omawiamy?
EnglishThe length of time that Circovac is effective in the piglets has also been studied.
Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność preparatu Circovac u prosiąt.
EnglishThe length of time that Porcilis AR-T DF is effective has also been studied.
Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność preparatu Porcilis AR- T DF.
EnglishYou can see that the repeat units differ in length. ~~~ They also differ in sequence.
Możemy zauważyć że powtarzające się jednostki różnią się długością oraz sekwencjami.
EnglishBoth the length of, and the financial support for, maternity leave vary.
Zarówno wymiar urlopu macierzyńskiego, jak i jego warunki finansowe są różnorodne.
EnglishThe report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
Ponieważ w sprawozdaniu temat ten został wyczerpany, nie będę więcej teraz o tym mówił.
EnglishWe have the opportunity tomorrow to debate this subject at greater length.
Jutro będziemy mieć możliwość przeprowadzenia dłuższej debaty w tej sprawie.
English29, 30 or 31 gauge (diameter 0.25 - 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length.
29, 30 lub 31 G (średnica 0, 25 – 0, 33 mm) i o długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.
EnglishIt is worth discussing this at greater length as well as highlighting the various facets.
Jest to warte dłuższej dyskusji, jak i podkreślenia różnych aspektów problemu.
EnglishIn principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.
Co do zasady nie ma żadnych ograniczeń co do długości samego okablowania.
EnglishNot only have my length and girth increased, but so has my virility, baby.
Nie tylko mam grubszego i dłuższego, ale powiększyła się też moja męskość.
EnglishPassengers will have 12 basic rights applying to any length of journey.
Pasażerom przysługiwać będzie 12 praw podstawowych niezależnie od długości podróży.
EnglishIs it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
Czy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?
English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Panie przewodniczący! Oczywiście my także długo omawialiśmy w naszej grupie tę kwestię.
EnglishI should have talked at more length about the European energy policy.
Powinienem był bardziej szczegółowo omówić europejską politykę energetyczną.
EnglishAnd the diameter of each dot corresponds to the length of the sentence inside.
Średnica każdej kropki odpowiada długości reprezentowanego zdania.
EnglishCan anyone guess: what's the total length of wires in your brain?
Podpowiem, że to ogromna liczba. ~~~ (Śmiech) Wg moich szacunków, miliony mil.
EnglishThe Commission spoke about this issue at length in its communication this morning.
Komisja sporo mówiła na ten temat w swoim komunikacie dziś rano.