« meal » traduction en polonais

EN

« meal » en polonais

volume_up
meal {substantif}
EN

meal {substantif}

volume_up
1. général
They got more calories over the course of a diversified meal.
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.
Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.
If you miss a meal, skip that dose of Starlix and wait until your next meal.
Jeśli pominie się posiłek należy pominąć tę dawkę leku Starlix i poczekać do następnego posiłku.
meal (aussi: flour)
Certified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.
Certyfikowana mąka pochodząca z niezmodyfikowanego genetycznie ziarna soi jest obecnie dostępna tylko dla niewielkiego segmentu rynku.
2. "from grain, fish"
meal (aussi: starch)
The report supports the use of genetically modified organisms and bone meal.
W sprawozdaniu popiera się stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie oraz mączki kostnej.
We should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.
It is incomprehensible that the problem of overproduction of fish meal and fish oil has been omitted.
Niezrozumiałe jest więc pomijanie problemu nadmiernej produkcji mączki rybnej i oleju rybnego.

Synonymes anglais de « meal »

meal
English

Exemples d'usage pour « meal » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn two of the studies, lansoprazole (formulation) was given immediately after a meal.
W dwóch z tych badań lanzoprazol (preparat) był podawany bezpośrednio po posiłku.
EnglishVFEND tablets must be taken at least one hour before or one hour after a meal.
Tabletki Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
EnglishThese hormones are released after a meal and stimulate the pancreas to produce insulin.
Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.
EnglishWe should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.
EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishTargretin capsules should be taken as a single dose once a day with a meal.
Kapsułki preparatu Targretin należy przyjmować raz dziennie, podczas posiłku.
EnglishDietary calcium as part of a meal does not significantly affect absorption.
Wapń pochodzący z diety, jako składnik posiłku, nie wpływa znacząco na wchłanianie.
EnglishInsuman Basal is injected subcutaneously 45 to 60 minutes before a meal.
Preparat Insuman Basal wstrzykuje się podskórnie 45 do 60 minut przed posiłkiem.
EnglishInsuman Comb 15 is injected subcutaneously 30 to 45 minutes before a meal.
Preparat Insuman Comb 15 wstrzykuje się podskórnie 30 do 45 minut przed posiłkiem.
EnglishInsuman Comb 25 is injected subcutaneously 30 to 45 minutes before a meal.
Preparat Insuman Comb 25 wstrzykuje się podskórnie 30 do 45 minut przed posiłkiem.
EnglishInsuman Comb 50 is injected subcutaneously 20 to 30 minutes before a meal.
Preparat Insuman Comb 50 wstrzykuje się podskórnie 20 do 30 minut przed posiłkiem.
EnglishAdditionally, Neoclarityn oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Neoclarityn liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishAdditionally, Aerius oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Aerius liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishAdditionally, Azomyr oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Azomyr liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishThis results in a blood-glucose-lowering effect throughout the meal period.
Wyraża się to zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi przez cały czas trwania posiłku.
EnglishVFEND suspension must be taken at least one hour before or two hours after a meal.
Zawiesinę Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
EnglishInsuman Comb 15 is injected under the skin 30 to 45 minutes before a meal.
Insuman Comb 15 wstrzykuje się podskórnie na 30 do 45 minut przed posiłkiem.
EnglishInsuman Comb 50 is injected under the skin 20 to 30 minutes before a meal.
Insuman Comb 50 wstrzykuje się podskórnie na 20 do 30 minut przed posiłkiem.
EnglishIn the evening, take two 100 milligram INTELENCE tablets, following a meal.
Wieczorem przyjmować dwie tabletki INTELENCE po 100 miligramów, po posiłku.
EnglishAlternatively, CRIXIVAN may be administered with a low– fat, light meal.
CRIXIVAN może także być podawany z lekkim posiłkiem, z niską zawartością tłuszczu.