« murder » traduction en polonais

EN

« murder » en polonais

volume_up
murder {substantif}

EN murder
volume_up
{substantif}

murder (aussi: assassination)
Yesterday another murder was committed by the terrorist organisation ETA.
Wczoraj terrorystyczna organizacja ETA popełniła następne morderstwo.
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Został on zmieniony na egzekucję przez powieszenie za rzekome morderstwo.
Because the rape and murder of a 79-year old woman is not a crime of poverty.
Gwałt i morderstwo 79-letniej kobiety nie jest przestępstwem popełnionym z biedy.
murder (aussi: homicide, slaying)
Instead there is sibling rivalry and then murder, fratricide.
Zamiast niej jest rywalizacja pomiędzy braćmi, a następnie zabójstwo, bratobójstwo.
Pakistan - murder of Shahbaz Bhatti, Minister for Minorities
Pakistan - zabójstwo Shahbaza Bhattiego, ministra ds. mniejszości
This murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Oskarżenie o zabójstwo opiera się na dokumentach sądowych, których nie można obronić.
murder
The first murder has taken place, though. A student leader has been killed.
Mamy jednak już pierwszy mord na przywódcy studentów.
Such a murder was carried out on my constituent Alexander Litvinenko in London in 2006 in an act of state-sponsored terrorism.
Taki mord popełniono w Londynie 2006 roku na moim wyborcy Aleksandrze Litwinence.
The worldwide recognition of the Holodomor as mass murder of the people of Ukraine and elsewhere is of huge significance to world politics.
Ogólnoświatowe uznanie Hołodomoru za masowy mord na ludności Ukrainy i innych krajów ma ogromne znaczenie dla polityki światowej.

Synonymes anglais de « murder »

murder

Exemples d'usage pour « murder » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.
EnglishThe murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
Liczba morderstw w Europie zmalała o współczynnik rzędu 30 od Średniowiecza.
EnglishMany have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Wiele osób ucierpiało tu na skutek przemocy, gwałtu, morderstw i krańcowego ubóstwa.
EnglishThe fundamentalist Hindus are blaming Christians for this murder, without just cause.
To ich fundamentaliści hinduscy bezpodstawnie oskarżają o dokonanie zbrodni.
EnglishThere are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.
Odnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.
EnglishThe murder of Hrant Dink has not been solved so far, and neither have other murders.
Morderstwa Hranta Dinka do dziś nie wyjaśniono, jak i innych morderstw.
EnglishThe murder of the teenage Belneyski sisters was not investigated.
Nie przeprowadzono śledztwa w sprawie morderstwa nastoletnich sióstr Belnejski.
EnglishChristians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
Chrześcijanie poddawani są kampanii prześladowań, poniżania, wykorzystywania i mordu.
EnglishSince David Kato's murder, the authorities have been too silent.
Władze są nadmiernie wstrzemięźliwe w słowach od czasu morderstwa Davida Kato.
EnglishRussia: attacks on human rights defenders, and the Anna Politkovskaya murder trial
Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej
EnglishThe European Parliament condemns the attempted murder of President Ramos-Horta in the strongest terms.
Parlament Europejski mocno potępia próbę zabójstwa Prezydenta José Ramosa-Hortę.
EnglishYesterday there was an unsuccessful attempt to murder the Transitional President, Abdullahi Yusuf.
Wczoraj doszło do nieudanego zamachu na tymczasowego prezydenta, Abdullahiego Yusufa.
EnglishHe committed murder and plunged many people, including his own family, into grief and despair.
Dopuścił się morderstwa i pogrążył wielu ludzi, w tym własną rodzinę, w smutku i rozpaczy.
EnglishI am referring to the murder of Zoran Đinđić, former Prime Minister of Serbia.
Mówię o zabójstwie Zorana Đinđića, byłego premiera Serbii.
Englishone who for a certain insurrection made in the city, and for murder, was cast into prison.
Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
EnglishSo, there's a kind of British understatement, murder-mystery theme that I really love very much.
Jest tu to brytyjskie niedopowiedzenie, temat tajemniczego morderstwa, które tak uwielbiam.
EnglishLike let's say that you were a murderer and you were convicted of murder, and you're sent to death row.
Np. morderca czekający na wyrok śmierci. ~~~ Np. morderca czekający na wyrok śmierci.
English(PL) Mr President, we are today debating the murder of a girl who was stoned to death in Somalia.
Panie przewodniczący! Debatujemy dzisiaj o morderstwie dziewczynki ukamienowanej w Somalii.
EnglishNow to the murder question which the honourable Member underlined.
A teraz w kwestii zabójstwa, na które zwrócił uwagę kolega poseł.
EnglishI would say to all preachers: no god approves of murder.
Należy im przy tym powtarzać, że żaden bóg nie opowiada się za mordowaniem.