« mutant » traduction en polonais

EN

« mutant » en polonais

volume_up
mutant {substantif}
PL
PL

« mutant » en anglais

EN

EN mutant
volume_up
{substantif}

mutant
Live deletion mutant Streptococcus equi strain TW928 109.0 to 109.4 cfu
Żywy delecyjny mutant Streptococcus equi szczep TW928 109, 0 do 109, 4 jtk
Some of the highlights were things like "The Terminator," "Aladdin," the "Teenage Mutant Hero Turtles."
Niektóre z tych bardziej znanych to "The Terminator", "Aladdin", "Teenage Mutant Hero Turtles".
A to mutant daf-2.

Synonymes anglais de « mutant »

mutant

Exemples d'usage pour « mutant » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo in a daf-2 mutant -- you see that I have the X drawn here through the receptor.
Więc u mutanta daf-2, widzicie, że przekreśliłam krzyżykiem receptor.
EnglishThat's why we don't see the long lifespan, until we have the daf-2 mutant.
Dlatego nie odnotowujemy długiego życia, do czasu mutacji daf-2.
EnglishIn the KRAS mutant group there were no responses in either treatment arm.
W grupie z mutacją genu KRAS nie stwierdzono odpowiedzi klinicznej, niezależnie od ramienia badania.
EnglishAnd next you're going to see the long-lived mutant when it's young.
Teraz zobaczycie długowiecznego mutanta, jak jest jeszcze młody.
EnglishSo, I started out in '95 with this exhibition that was called Mutant Materials in Contemporary Design.
W '95 otwarłam wystawę 'Zmutowane Materiały we Współczesnym Designie'.
EnglishAnd many of these different genes, we've shown, actually contribute to the long lifespan of the daf-2 mutant.
Wiele z różnych pokazanych tu genów, faktycznie wpływa na długie życie mutanta daf-2.
EnglishThe stable disease rates in the KRAS mutant group were 12 % for panitumumab and 8 % for BSC.
Częstość stabilnej choroby w grupie ze zmutowanym genem KRAS wynosiła 12 % dla panitumumabu i 8 % dla NTW.
EnglishPFS – Patients with mutant and wild type KRAS Wild Type KRAS
PFS – Pacjenci bez i z mutacją genu KRAS Bez mutacji genu KRAS
EnglishBut at that time, most of the mutant worms are still alive.
Ale w tym samym czasie, więsość zmutowanych robaków nadal żyje.
EnglishThe vaccine strain is a deletion mutant with a limited growth potential in mammalian tissue.
Szczep szczepionkowy jest delecyjnym mutantem posiadającym ograniczony potencjał wzrostu w tkankach ssaków.
EnglishThe vaccine strain is a deletion mutant with a limited growth potential in mammalian tissue.
Szczep szczepionkowy jest mutantem delecyjnym posiadającym ograniczony potencjał wzrostu w tkankach ssaków.
EnglishThat's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.
Dlatego właśnie każdego ranka, teraz, ponieważ jesteś dobrym mutantem, będziesz podnosić swój punkt widzenia.
EnglishTake care, in this training, to be a good mutant.
Trzymajcie się w tym treningu, by być dobrym mutantem.
EnglishAnd we were really optimistic that we could find something because there had been a report of a long-lived mutant.
Byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni, że mogliśmy coś znaleźć, ponieważ powstał raport o długowiecznym mutancie.
EnglishThis product contains a live bacterial deletion mutant with a limited growth potential in mammalian tissue.
Niniejszy produkt zawiera żywą bakterię, będącą delecyjnym mutantem o ograniczonej zdolności do namnażania się w tkankach ssaków.
English0.0, 4.3) for those with mutant KRAS tumours.
EnglishEquilis StrepE is a vaccine which contains the active substance live deletion mutant Streptococcus equi bacteria.
Preparat Equilis StrepE jest szczepionką, która jako substancję czynną zawiera żywe mutanty delecyjne bakterii Streptococcus equi.
EnglishThis product contains a live auxotrophic deletion mutant Streptococcus equi vaccine strain with attenuated virulence.
Niniejszy produkt zawiera żywy szczep Streptococcus equi, będący auksotroficznym, delecyjnym mutantem o osłabionej zjadliwości.
English0.77-1.48) in the KRAS mutant group.
EnglishThe M184V RT mutant shows a < 4-fold decrease in susceptibility to didanosine and zalcitabine; the clinical significance of these findings is unknown.
Mutanty M184V RT wykazują < 4 krotnie zmniejszoną wrażliwość na didanozynę i zalcytabinę; kliniczne znaczenie tych odkryć nie jest znane.