« mutual legal » traduction en polonais

EN

« mutual legal » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « mutual legal » employé en contexte.

Traductions similaires pour « mutual legal » en polonais

mutual adjectif
legal adjectif

Exemples d'usage pour « mutual legal » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe conclusion of the mutual legal assistance treaties will also help us in this respect.
Zawarcie traktatów o wzajemnej pomocy prawnej będzie pomocne także w tym zakresie.
EnglishThat is clear and the mutual legal assistance agreement would also really like to go there.
Nie ulega to wątpliwości i to samo dotyczy także umowy o wzajemnej pomocy prawnej.
EnglishWe have legal reports that prove this and we have agreements on mutual legal assistance.
Mamy ekspertyzy prawne, które tego dowodzą, a także umowy o wzajemnej pomocy prawnej.
EnglishWe look forward to the agreement between the EU and the US on extradition and mutual legal assistance entering into force at the beginning of next year.
Oczekujemy na wejście w życie na początku przyszłego roku umowy pomiędzy UE i USA o ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej.
EnglishFurthermore, it is important to know that the agreement on mutual legal assistance is not an adequate basis for requests to obtain data for the purposes of the TFTP.
Ponadto musimy pamiętać, że porozumienie o wzajemnej pomocy prawnej nie stanowi właściwej podstawy do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych dla celów TFTP.
EnglishProper cooperation between courts and prosecutors in the Western Balkans is another important challenge, especially in cases involving extradition and mutual legal assistance.
Poprawa współpracy między sądami a prokuraturą na Bałkanach Zachodnich jest kolejnym ważnym wyzwaniem, szczególnie w przypadkach obejmujących ekstradycję i wzajemną pomoc prawną.
EnglishThe EJN is not about coordinating investigations; it is about facilitating direct contacts, the proper execution of mutual legal assistance requests and the provision of information.
ESS nie zajmuje się koordynacją śledztw, ale usprawnianiem bezpośrednich kontaktów, właściwą realizacją zamówień dotyczących wzajemnej pomocy prawnej oraz dostarczaniem informacji.

Autres mots

English
  • mutual legal