« my back » traduction en polonais

EN

« my back » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « my back » employé en contexte.

Traductions similaires pour « my back » en polonais

my pronom
back substantif
back adjectif
Polish
back adverbe
back
Polish
to back verbe

Exemples d'usage pour « my back » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
EnglishAnd so after this happened, I decided it was a good time to turn my back on this work.
I tak, gdy mnie zaaresztowano zdecydowałam, że nadszedł czas by porzucić tą pracę.
English(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
(IT) Panie przewodniczący! Przepraszam, że ponownie poruszam temat Abruzzo.
EnglishI will therefore report back on my side; please pass on the information on yours.
Zatem zajmę się tą kwestią ze swojej strony i proszę o przekazanie jej do przewodniczących grup.
EnglishI want to get back to my suitcase and tell you what I packed for this exciting week here at TED.
Wracając do mojej walizki powiem, co zapakowałam na tę tygodniową konferecję TED.
EnglishMy back is always straight, and I don't make old people's noises."
Moje plecy są zawsze proste i nie wydaję takich dźwięków jak starzy ludzie."
EnglishBut the back of my T-shirt, the one that she gave me, says, "Save the endangered hillbillies."
Ale na plecach koszulki, którą mi dała, pisze, "Ratujmy zagrożonych górali.
EnglishThat is the position back in my home country, and it is a position, by the way, that I fully share.
Jest to stanowisko zajmowane w moim kraju, z którym się jednak w pełni zgadzam.
EnglishI hope and anticipate that many of my fellow Members will back me up in rejecting these sections.
Mam nadzieję i spodziewam się, że wielu kolegów posłów poprze ich odrzucenie.
EnglishI was lucky enough that I visited Mumbai, my house, back for a vacation.
Podczas wakacji miałem przyjemność odwiedzić Bombaj, skąd pochodzę.
EnglishAnyway, I have this dream where I go upstairs... and I shoot my dad in the back of the head.
W każdym razie, miałem ten sen kiedy szedłem na górę... i strzeliłem mojemu ojcu w tył głowy.
English(Laughter) "And I'm not even talking about you behind me, because I've got eyes in the back of my head."
(Śmiech) Nawet nie mowie o tych którzy siedzą za mną bo mam oczy z tyłu głowy".
EnglishChainsaw, you take your test and you bring my car right back here to me.
Chainsaw, jedź na egzamin i przywieź mój samochód w całości.
EnglishI have the impression that, at one time, people would say, people would hear: 'I want my money back'.
Odnoszę wrażenie, że kiedyś ludzie powiedzieliby, usłyszeliby: "Żądam zwrotu pieniędzy”.
EnglishI had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.
Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
EnglishThe plowers plowed upon my back; They made long their furrows.
Po grzbiecie moim orali oracze, i długie przeganiali brózdy swoje.
EnglishWhich brought me back to my list making -- you know, just to see what I actually like about my job.
I znów zacząłem tworzyć listę -- -- tak tylko żeby sprawdzić, co właściwie lubię w mojej pracy.
EnglishNow I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.
Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.
EnglishNow to come back to my basic subject of waste.
A teraz wrócę do podstawowego przedmiotu mojego wystąpienia, a mianowicie odpadów.
English(Laughter) We're not going to talk about the hairstyles that they tried to force on me once my hair grew back.
(Śmiech) Nie mówiąc o różnych fryzurach, jakie próbowali mi robić, gdy odrosły mi włosy.

Autres mots

English
  • my back