« often as » traduction en polonais

EN

« often as » en polonais

PL

EN often as
volume_up

often as
Your doctor will tell you exactly how many capsules to take and how often.
Lekarz powie dokładnie ile kapsułek należy zażywać i jak często.
How much more often do we have to say, 'never again'?
Ile razy jeszcze będziemy musieli powtarzać "nigdy więcej”?
And we get to re-invent ourselves as often as we like.
Wymyślamy siebie na nowo tyle razy ile nam się podoba.

Traductions similaires pour « often as » en polonais

often adverbe
Polish
as adverbe
as préposition
Polish
as conjonction
AS substantif

Exemples d'usage pour « often as » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
English. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.
na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishHer past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Wskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
EnglishAnd Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.
EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
EnglishIt is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
Jest to kwestia dostosowania zasad płatności, które są często sprzeczne z prawem UE.
EnglishProtaphane is often given in combination with fast-acting insulin products.
Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishThese medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).
te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).
EnglishInsulatard is often given in combination with fast-acting insulin products.
Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishThe EU does not have such a law, as we have often said in the European Parliament.
Takiego prawa w Unii brakuje, o czym wielokrotnie Parlament Europejski przypominał.
EnglishWe are often saying that since 2007, our Franco-German engine has been missing.
Często powtarzamy, że od roku 2007 brakuje francusko-niemieckiej lokomotywy.
EnglishOften the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
Wiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Często cytujemy usługi telefoniczne, transportowe, finansowe, medyczne i edukacyjne.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
EnglishAlternatively, administration of 3 mg/ kg as often as every 4 weeks may be considered.
Alternatywnie można rozważyć podawanie dawki 3 mg/ kg, w odstępie co 4 tygodnie.
EnglishLactic acidosis occurs more often in women, particularly if they are very overweight.
Kwasica mleczanowa występuje częściej u kobiet, szczególnie ze znaczną nadwagą.