« overnight » traduction en polonais

EN

« overnight » en polonais

EN overnight
volume_up
{adjectif}

overnight (aussi: abrupt, jerky, precipitate, sharp)
volume_up
nagły {adj. m.}
Unfortunately, it is very often the case that overnight events lead to us here in Parliament spouting out waves of political demands that I sometimes find somewhat dubious.
Niestety bardzo często się zdarza, że nagłe wydarzenia sprawiają, że Parlament zaczyna wysuwać szereg żądań politycznych, które czasami wydają mi się dość dyskusyjne.
overnight (aussi: all-night, all night long)
volume_up
całonocny {adj. m.}

Synonymes anglais de « overnight »

overnight

Exemples d'usage pour « overnight » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Droga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
EnglishNow that the wind has turned, though, he has been expelled from it overnight.
Jednak teraz, kiedy wiatr się zmienił, w ciągu jednej nocy zostali z niej wykluczeni.
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
EnglishImprovement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
Poprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.
EnglishNaturally, our objective cannot be achieved overnight, but our goals are ambitious.
Naszego celu nie da się oczywiście osiągnąć z dnia na dzień, lecz nasze zamierzenia są ambitne.
EnglishBecoming a member of the EU is a complex procedure which does not happen overnight.
Przystąpienie do UE to skomplikowany proces, który wymaga czasu.
EnglishIn many cases, then, what they say they want to do in the daytime is undone overnight.
W wielu zatem przypadkach to, co sami - jak mówią - chcą czynić za dnia, jest niweczone nocą.
EnglishThey are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Nie są one lekiem, natychmiast stawiającym na nogi, ale pomogą wyleczyć z toczącej się choroby.
EnglishCampania could make a huge leap overnight towards becoming a recycling community.
Kampania mogłaby z dnia na dzień zrobić wielki krok i stać się regionem zajmującym się recyklingiem.
EnglishBecause I'm going to say, that is going to be the tool that's going to turn our usage overnight.
Ponieważ powiem, że będzie to narzędzie, które z dnia na dzień zmieni nasze użytkowanie.
EnglishThe number of people with disabilities will skyrocket overnight.
W mgnieniu oka dramatycznie zwiększy się liczba osób niepełnosprawnych.
EnglishM1 has been defined as currency in circulation plus overnight deposits.
Agregat M1 obejmuje gotówkę w obiegu i depozyty 24-godzinne.
EnglishThis, unfortunately, will not happen overnight, but has to be worked on.
Niestety nie nastąpi to z dnia na dzień i wymaga to pracy.
EnglishThe Berlin Wall came down, and Europe changed almost overnight.
Upadł mur berliński, a Europa zmieniła się niemal w jeden wieczór.
EnglishOf course, nobody believes that this can be delivered overnight.
Nikt oczywiście nie wierzy, że stanie się to z dnia na dzień.
EnglishThis must be denounced and cannot be forgotten overnight.
Trzeba je potępić i nie można z dnia na dzień puścić go w niepamięć.
EnglishIndeed, such discrepancies cannot be made up overnight.
Tak naprawdę wielu takich różnic nie można naprawić z dnia na dzień.
EnglishSo a skyscraper is built, literally, overnight in Shanghai.
Dosłownie z dnia na dzień powstaje w Szanghaju drapacz chmur.
EnglishWe all know that our objective cannot be achieved overnight, but we need to make a start.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz cel nie może zostać osiągnięty z dnia na dzień, ale musimy od czegoś zacząć.
EnglishI started out in Chesapeake Bay and went diving in the winter and became a tropical ecologist overnight.
Zaczynałem w Zatoce Chesapeake, gdzie nurkowałem zimą, aż postanowiłem zająć się ekologią tropikalną.