« page » traduction en polonais

EN

« page » en polonais

volume_up
page {substantif}

EN page
volume_up
{substantif}

1. général

page (aussi: angle, direction, party, side)
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.
Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.
page (aussi: card, leaf, sheet)
Czy jedna kartka wystarczy?
Dajemy tobie białe kartki.
I am going to take 30 seconds because I have two blank pages.
Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.
page

2. Informatique

page (aussi: web page, website, site)
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.
Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.

3. Histoire

page

Synonymes anglais de « page »

page

Exemples d'usage pour « page » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishI could peel out a page of this palazzo to show you what's going on inside of it.
Mógłbym zedrzeć warstwę z tej kamienicy, aby pokazać Wam, co dzieje się pod spodem.
EnglishThis status code gives Googlebot information about your site and the requested page.
Kod stanu dostarcza Googlebotowi informacje na temat witryny i żądanej strony.
EnglishThere is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
EnglishJazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.
Muzycy jazzowi potrzebują trochę nut -- większość znich potrzebuje kilka nut.
Englishpage of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
na karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
EnglishSo, from the business’ Place Page, you will see at most 5 photos to report.
Na stronie miejsca dotyczącej firmy możesz zatem zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.
EnglishAnd if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.
A jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.
EnglishYour page title gives Google additional information about the content of the page.
Tytuł strony stanowi dla Google dodatkową informację na temat jej treści.
EnglishOnceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
Zainstalowany kod śledzenia jest wywoływany przy każdej odsłonie strony.
EnglishYou can also use the keyboard shortcuts Ctrl+T and (Mac: ⌘-T) to open the page.
Do otwarcia tej strony możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+T (Mac OS X: ⌘-T).
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.
EnglishThe truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.
Prawda jest taka, że jedna karta została wymazana, a my przechodzimy obecnie do kolejnej.
EnglishMore than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.
więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.
EnglishThe file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
Plik musi wyraźnie blokować dostęp naszego systemu w następujący sposób:.
EnglishOn this page you have enough information to find your way through the country.
Na poniższych stronach znajdziesz wystarczające informacje, aby odnaleźć się w tym kraju.
EnglishAnd then there's a 13-page crisis document with 50 interlocking problems.
Następnie jest 13 stronicowy dokument kryzysowy z 50 zależnymi od siebie problemami.