« pick up t » traduction en polonais

EN

« pick up t » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « pick up t » employé en contexte.

Traductions similaires pour « pick up t » en polonais

pick substantif
to pick verbe
to be up to verbe
up adjectif
up adverbe
Polish
up préposition
to up verbe

Exemples d'usage pour « pick up t » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace.
Nadszedł czas, by ratować sytuację i doprowadzić do pokoju wewnętrznego w Somalii.
EnglishLet us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
Mamy nadzieję, że ten problem już zniknął, a negocjacje ponownie nabiorą tempa.
EnglishSo his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
EnglishFor example, why not train them to pick up garbage after stadium events?
Na przykład, dlaczego by nie nauczyć ich zbierania śmieci po imprezach na stadionie?
EnglishWe should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
Musimy pójść tym tropem i skorzystać ze sposobności, by poprawić umowę.
EnglishI would like to pick up on a number of points built on what the Commissioner said.
Chciałbym odnieść się do kilku punktów, które podniósł pan komisarz.
EnglishIf they follow protocol, they'll pick up the phone and say, "Hey, do you have the original?"
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
EnglishHowever, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned.
Chciałbym jednak podjąć ideę, o której właśnie wspomniała pani Pack.
EnglishI would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
Chciałbym odnieść się paru punktów, które zostały poruszone w debacie.
EnglishSo I want to pick up from there because I only had 18 minutes, frankly.
Chciałbym rozpocząć od tego miejsca ponieważ pozostało mi tylko 18 minut.
EnglishAt this point I would like to pick up on something that Mr Szegedi mentioned a moment ago.
W tym miejscu chciałbym nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Szegedi.
EnglishMadam President, first of all, I would like to pick up on what Mr Brok said.
Pani przewodnicząca! Na wstępie chciałabym odnieść się do tego, co powiedział pan poseł Brok.
EnglishThere are two aspects of the report and resolution which I would like to pick up.
Są dwa aspekty sprawozdania i rezolucji, które chciałbym podjąć.
EnglishMr President, I should like to pick up briefly on what Mr von Wogau said.
Panie przewodniczący! Pragnę się krótko odnieść do tego, co powiedział pan poseł von Wogau.
EnglishYou know, they pick up their hives; they move their families once or twice in a year.
Zabierają swoje ule i przeprowadzają się raz albo dwa razy do roku.
EnglishMr President, I would like to pick up on what Mr Surján said.
Panie Przewodniczący! Chciałbym podjąć wątek poruszony przez pana posła Surjána.
EnglishAt the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Na ostatniej z wystaw pojawiło się 200 rodziców, a nie udało nam się sprowadzić tylko jednego.
EnglishThat way, the other Member States would not have to pick up the tab.
Wówczas rachunku nie musiałyby płacić pozostałe państwa członkowskie.
EnglishIf so, pick up your weapons again and aim them at that heartless man!
Jeśli tak, podnieście broń i zaatakujcie tego bezdusznego człowieka.
EnglishSo, what's significant about this to me isn't that we can train crows to pick up peanuts.
Wtedy zaczyna się dziać. ~~~ I nie chodzi mi o to, że możemy nauczyć wrony zbierania orzeszków.

Autres mots

English
  • pick up t