EN ping
volume_up
{substantif}

1. général

ping (aussi: catcall, toot, whistle, whiz)
ping (aussi: plunk)
ping
volume_up
dzyń {substantif} (onomat.)
ping
volume_up
dryń {substantif} (onomat.)

2. "of car engine", Anglais américain

ping (aussi: clatter, click, knock, patter)
ping (aussi: rap, rapping, tapping)

Synonymes anglais de « ping »

ping
English

Exemples d'usage pour « ping » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI also discussed it with the Chairman of the African Union Commission, Mr Ping.
Przedyskutowałem tę kwestię także z przewodniczącym Komisji Unii Afrykańskiej, panem Pingiem.
EnglishAnd as you play ping-pong, whenever the ball hits part of the table, the ripples spread out and the fish run away.
I podczas gry, gdy tylko piłeczka uderzy w jakąś część stołu fale się rozbryzgują a ryby uciekają.
EnglishIn this game Kosovo is like a ping-pong ball.
EnglishAnd we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
Potem zwiniemy cel i umieścimy znacznik akustyczny, mówiący: "OMSHARK 10165," albo coś w tym rodzaju, akustycznie, brzęczeniem.
EnglishSo starting from a three-dimensional ping sound system, a vibrating vest, a click wheel with voice commands, a leg strip, even a shoe that applies pressure to the foot.
Trójwymiarowe alarmy dźwiękowe, wibrująca kamizelka, panel dotykowy sterowany głosowo, taśma na nodze, but naciskający stopę.
EnglishSo they go deep inside mines to find a kind of environmental silence that will allow them to hear the ping of a dark matter particle hitting their detector.
Więc oni idą w głąb kopalń, żeby znaleźć ciche środowisko, które pozwoli im usłyszeć odgłos cząsteczki ciemnej materii uderzającej w detektor.
EnglishI am also getting rather tired of the fact that - not for the first time - we are being used as a ping pong ball between the PPE-DE and the PSE on these matters.
Czuję się nieco zmęczony - nie po raz pierwszy - tym, że używani jesteśmy w tej kwestii jako piłeczka pingpongowa, odbijana przez PPD-DE i PSE.
EnglishAnd when you touch it, you have to really push very hard to move that anvil across the screen, and yet you touch the ping-pong ball very lightly and it just scoots across the screen.
Dotykając ekranu, musimy mocno naciskać, żeby przesunąć kowadło. ~~~ Ale kiedy leciutko dotkniemy piłeczki pingpongowej, szybko zmyka z ekranu.
EnglishNow, imagine a program where some of those objects are physically heavy and some are light: one is an anvil on a fuzzy rug and the other one is a ping-pong ball on a sheet of glass.
Wyobraźmy sobie, że jakiś program przedstawia ciężkie i lekkie przedmioty. ~~~ Kowadło na chropowatym dywanie i piłeczka pingpongowa na szklanym blacie.