« pious hopes » traduction en polonais

EN

« pious hopes » en polonais

EN pious hopes
volume_up
{pluriel}

1. figuré

pious hopes
In fact, it will take not only volition, fine words and pious hopes, but also genuine action which challenges our present lifestyle.
Inaczej mówiąc, potrzebne będą nie tylko dobra wola, ładne słówka i pobożne życzenia, ale również rzeczywiste działania, które zagrażają naszemu obecnemu stylowi życia.
It might be better to say that some pious hopes are expressed that finally, the interests of customers and workers should be taken into account.
Być może lepiej byłoby stwierdzić, że w tekście zostały wyrażone pewne pobożne życzenia, że w końcu należałoby brać pod uwagę interesy klientów i pracowników.

Traductions similaires pour « pious hopes » en polonais

pious adjectif
hopes substantif
Polish
to hope verbe
hope substantif
Polish

Exemples d'usage pour « pious hopes » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishToo often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
W zbyt wielu punktach tego sprawozdania zadowalamy się wzniosłymi celami i pobożnymi życzeniami.
EnglishCarbon emissions will not be prevented by pious hopes and promises, unless they become part of the directive itself.
Emisje dwutlenku węgla nie znikną dzięki pobożnym życzeniom i obietnicom, jeśli nie zostaną wcielone w treść dyrektywy.