« Pole » traduction en polonais

EN

« Pole » en polonais

volume_up
Pole {substantif}
PL
volume_up
pole {substantif}
PL

« pole » en anglais

EN Pole
volume_up
{substantif}

Pole (aussi: Polish man, Polish)
One Pole in five (19%) lives below the poverty line.
Co piąty Polak (19%) żyje poniżej progu ubóstwa.
Polak głodny to Polak zły
Polak głodny, Polak zły

Exemples d'usage pour « Pole » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".
EnglishYou've got pole-caught yellowfin tuna here -- comes from sustainable stocks.
Mamy tutaj złowionego na wędkę tuńczyka żółtopłetwego -- pochodzącego ze zrównoważonych zapasów.
EnglishAt the South Pole there's a big scientific base. ~~~ There's an airstrip.
Na południowym jest wielka baza naukowa, jest tam pas startowy.
EnglishLast year when I was here, I was speaking to you about a swim which I did across the North Pole.
Rok temu opowiadałem tu o tym, jak przepłynąłem wody bieguna północnego.
EnglishWe carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.
Dalej żeglowaliśmy przez góry lodowe w kierunku bieguna północnego.
EnglishThe European Union is in pole position when it comes to animal welfare.
Jeśli idzie o przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, Unia Europejska znajduje się na czele stawki.
EnglishZK: Now, our next technology is actually a 10-foot pole, and I have it right here in my pocket.
ZK: Nasza następna technologia to drążek mierzący 3,5 metra – mam go tutaj, w mojej kieszeni.
EnglishWe believe there's some water in the polar caps, there are polar caps of North Pole and South Pole.
Woda może być w czapach polarnych na biegunie północnym i południowym.
EnglishNow, that is European thinking and together we are going ahead with Mennekes' six-pole plug.
Teraz jest to europejskie podejście, więc razem idziemy naprzód z sześciopinowym wtykiem Mennekes.
EnglishWell, swimming across the North Pole, it's not an ordinary thing to do.
Pływanie na biegunie północnym nie jest zwyczajną rzeczą.
EnglishWe use a pole camera on the boat to actually film shark.
Na łodzi używamy kamery przymocowanej do pręta, by móc filmować rekiny.
EnglishMan: Some type of extension pole -- like what the painters use.
Rodzaj wydłużonego drążka – takiego, jakiego używają malarze.
EnglishIt is conspicuous in the fact that the ice around the North Pole in summer melts more and more.
Jest to widoczne, jako że lód wokół bieguna północnego topi się w lecie, każdego roku coraz bardziej.
EnglishAt the North Pole global warming is sharpening appetites for control of the area's natural wealth.
Globalne ocieplenie na biegunie północnym zaostrza apetyty na kontrolę bogactw naturalnych regionu.
English(PL) Because Frontex is in Poland, and I am a Pole, my attitude towards Frontex is rather personal.
Ponieważ Frontex znajduje się w Polsce, a jestem Polakiem, mam taki osobisty stosunek do Frontexu.
EnglishJust ten years ago I stood on the ice at the North Pole.
Zaledwie 10 lat temu stałam na lodzie na Biegunie Północnym.
EnglishA priority at the moment is to achieve the return of the body of the murdered Pole and to help his family.
Priorytetem w tej chwili jest doprowadzenie do przekazania ciała zabitego Polaka oraz pomoc jego rodzinie.
EnglishObviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Istnieje oczywiście różnica pomiędzy biegunem północnym a biegunem południowym, pomiędzy Arktyką i Antarktyką.
EnglishToday I want to talk to you about swimming across the North Pole, across the most northern place in the whole world.
Dziś chcę wam powiedzieć o pływaniu na biegunie północnym, w najbardziej północnym miejscu na świecie.
EnglishA month ago today I stood there: 90 degrees south, the top of the bottom of the world, the Geographic South Pole.
90 stopni na południe, na samym szczycie południowego krańca ziemi, na geograficznym biegunie południowym.