« preoccupation » traduction en polonais

EN

« preoccupation » en polonais

EN preoccupation
volume_up
{substantif}

preoccupation (aussi: interest)
Your attitude is close to becoming an unhealthy preoccupation.
Pani podejście jest bliskie przekształcenia się w niezdrowe zainteresowanie.
Owing to the success of sport there is a preoccupation with spectacular shows on a grand scale, and this has led to corruption.
Z uwagi na sukcesy, jakie odnosi sport, istnieje zainteresowanie spektakularnymi pokazami na olbrzymią skalę.
preoccupation (aussi: attention, care, concern, mindfulness)
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Czy zajmowanie się wyglądem i troska o niego jest zjawiskiem właściwym tylko dla świata zachodu?
My main preoccupation is to stop hospitalisations: that is my first and foremost objective.
Moja główną troską jest powstrzymanie hospitalizacji: to mój pierwszy i najważniejszy cel.
I know that is one of your most important preoccupations.
Wiem, że jest to jedna z waszych najistotniejszych trosk.
preoccupation

Synonymes anglais de « preoccupation »

preoccupation

Exemples d'usage pour « preoccupation » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWell, that would be fine if it was just a secondary preoccupation in life.
Zgodziłbym się z tym, gdyby w życiu szczęście było na drugim planie.
EnglishYet I must share with you my preoccupation with recent developments.
Niemniej zmuszony jestem podzielić się z Państwem niepokojem, jaki budzą ostatnie wydarzenia.
EnglishLet us not make a poor developing country pay for our preoccupation with our own self-interest.
Nie każmy biednemu, rozwijającemu się krajowi płacić za to, że jesteśmy ślepo zapatrzeni we własne interesy.
EnglishPreoccupation with profit makes the competitiveness of the EU's multinationals a priority above all the others.
Obawa o zyski sprawia, że konkurencyjność koncernów międzynarodowych zyskuje pierwszeństwo przed wszystkim innym.
EnglishMassive participation at the ballot box, despite the tensions, expresses the major preoccupation of the Ivoirians for the future of their country.
Masowe stawienie się obywateli w lokalach wyborczych, mimo napięć, świadczy o ogromnym zainteresowaniu obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej przyszłością swojego kraju.
EnglishMr President, I would like to make a point on the situation in those Member States that are not members of the eurozone but which still share the same preoccupation.
Panie przewodniczący! Chciałabym odnieść się do sytuacji w tych państwach członkowskich, które nie są częścią strefy euro, a które mimo to podzielają te same obawy.
EnglishThe continuing immunity and impunity of security forces operating in Chechnya is fuelling grievances and terror in the region and is a source of deep preoccupation for us.
Obecna nietykalność i bezkarność sił bezpieczeństwa działających w Czeczenii napędza skargi i terror w regionie, a dla nas jest źródłem poważnego zaniepokojenia
EnglishThe situation in Zimbabwe, notably following the 29 March elections, is a major preoccupation and, like the European Parliament, the Commission follows events very closely.
Sytuacja w Zimbabwe, szczególnie po wyborach z 29 marca, jest ważnym zagadnieniem a Komisja, podobnie jak Parlament Europejski, śledzi wydarzenia bardzo uważnie.