« professing » traduction en polonais


Infinitif de professing : to profess
EN

« professing » en polonais

EN to profess
volume_up
[professed|professed] {verbe}

to profess (aussi: to avow, to confess)
volume_up
wyznać {v. per.}
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
to profess (aussi: to own up)
We should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Nie powinniśmy być nieśmiali i powściągliwi, jeśli chodzi o obowiązek Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania wolności wyznawania dowolnej religii.
The treaty of 1924 clearly declares that citizens professing the Islamic faith are Turks, while citizens professing another faith are regarded as Greek Catholics.
Traktat z 1924 roku zawiera wyraźną deklarację, iż obywatele wyznający wiarę islamską są Turkami, zaś obywateli wyznających inną wiarę uznaje się za grekokatolików.
Our charge is related to the fact that they are not even able to guarantee the security of people who are part of government structures but who profess a different faith from the rest of the country.
Nasze oskarżenie wiąże się z tym, że nie potrafią oni zapewnić bezpieczeństwa ludziom będącym nawet w strukturach rządowych, ale którzy wyznają inną wiarę niż reszta kraju.

Exemples d'usage pour « professing » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSomalians constitute 97% of the population, with almost 100% professing Islam.
Somalijczycy stanowią tam 97%, a wyznawcy Islamu prawie 100%.
EnglishProfessing themselves to be wise, they became fools,
EnglishIn particular, we must do everything to ensure that there is no cooperation between those parties professing to be democratic and the extremist parties.
Musimy zwłaszcza zrobić wszystko, by nie doszło do współpracy między partiami udającymi, że są demokratyczne i partiami skrajnymi.
EnglishThe treaty of 1924 clearly declares that citizens professing the Islamic faith are Turks, while citizens professing another faith are regarded as Greek Catholics.
Traktat z 1924 roku zawiera wyraźną deklarację, iż obywatele wyznający wiarę islamską są Turkami, zaś obywateli wyznających inną wiarę uznaje się za grekokatolików.