EN rat
volume_up
{substantif}

1. général

rat
A tutaj szczur -- mógłby to być ktoś z nas.
Few of you would eat it if it's a rat or a human.
Kilkoro zjadłoby jeśli to szczur lub człowiek.
So what we see is that this neuron knows whenever the rat has gone into one particular place in its environment.
Zobaczymy, że neuron wie, Zobaczymy, że neuron wie, że szczur przemieszcza się do konkretnego miejsca.

2. figuré

rat
volume_up
oszust {m} [péj.]
rat
volume_up
zdrajca {m} [péj.]
rat (aussi: crawler)
volume_up
padalec {m} [péj.]
rat (aussi: blackleg)
volume_up
łamistrajk {m} [péj.]

3. Anglais américain, péjoratif

volume_up
kabel {m} [fig.]
volume_up
gumowe ucho {n} [péj.] [expr.]

4. Anglais américain, argot

rat (aussi: squeaker, squealer)
volume_up
kapuś {m} [péj.]

Synonymes anglais de « rat »

rat

Synonymes polonais de « rata »

rata

Exemples d'usage pour « rat » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
W badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
EnglishAfter oral application in the rat, emodepside is distributed to all organs.
Po podaniu doustnym szczurom, emodepsyd jest dystrybuowany do wszystkich narządów.
EnglishIn rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta.
W badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
EnglishUse during lactation Abatacept has been shown to be present in rat milk.
Stosowanie w trakcie laktacji Wykazano obecność abataceptu w mleku samic szczurów.
EnglishSunitinib was not mutagenic in bacteria using metabolic activation provided by rat liver.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały TTP, okres utrzymywania się odpowiedzi (ang.
EnglishDystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg bodyweight) tested in the rat.
U szczurów, po podaniu najniższej badanej dawki (0, 01 mg/ kg mc.) obserwowano dystocję.
EnglishIn the male rat, gemfibrozil also induced benign Leydig cell tumors.
U samców szczurów gemfibrozyl indukował także łagodne guzy z komórek Leydig’ a.
EnglishIn rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
W badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez
EnglishDecreased platelet counts were noted in the mouse and rat studies.
Podczas badań na myszach i szczurach zaobserwowano zmniejszoną liczbę płytek krwi.
EnglishJuvenile rat study to evaluate neurohormonal status of hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG)
Badanie młodych szczurów mające na celu ocenę stanu neurohormonalnego osi podwzgórze -
EnglishLactation Sunitinib and/ or its metabolites are excreted in rat milk.
Laktacja Sunitynib i (lub) jego metabolity przenikają do mleka szczurów.
EnglishIf you're a mammal, if you're a rat or an elephant, or a human, in between, it's the same story.
Czy jesteś ssakiem, czy szczurem, słoniem, człowiekiem - nie ma znaczenia.
EnglishPartly reversible reductions in sperm counts were reported in a 13-week rat study.
W 13- tygodniowym badaniu na szczurach odnotowano częściowo odwracalne zmniejszenie liczby plemników.
EnglishUsually they eat larger snakes like rat snakes, or even cobras.
Zwykle kobry żywią się większymi, niejadowitymi wężami albo nawet kobrami.
EnglishThis is the ratbot, or the robo-rat by Sanjiv Talwar at SUNY Downstate.
To jest szczurbot stworzony przez Sanjiv Talwar w SUNY Downstate.
EnglishRepeated-dose studies of up to 3-months duration have been conducted in rat and dog.
Przeprowadzono trwające do 3 miesięcy badania z zastosowaniem wielokrotnych dawek u szczurów i u psów.
EnglishOn the left, we see a tiny piece of beating heart tissue that I engineered from rat cells in the lab.
Na lewo jest kawałek bijącej tkanki serca, wyhodowanej z próbki od szczura.
EnglishSunitinib was not clastogenic in rat bone marrow in vivo.
Sunitynib nie wykazywał działania klastogennego w szpiku kostnym in vivo u szczurów.
EnglishNo such finding was observed in the rat embryotoxicity study.
Nie potwierdzono tej obserwacji w badaniach embriotoksyczności prowadzonych na szczurach.
EnglishAnimal studies have shown reduced fertility and increased mortality in rat foetuses.
Badania na zwierzętach wykazały zmniejszoną płodność oraz zwiększoną śmiertelność wśród płodów szczurów.