« remaining » traduction en polonais

EN

« remaining » en polonais

EN remaining
volume_up
{adjectif}

remaining (aussi: extant, odd, residuary, left over)
volume_up
pozostały {adj. m.}
The remaining 1 % is present in the intra- and extracellular fluids.
Pozostały 1 % zawarty jest w wewnątrz i zewnątrzkomórkowych płynach.
ori After withdrawal of the dose, any remaining solution must be discarded.
ie Po pobraniu dawki leku pozostały roztwór należy wyrzucić.
s After withdrawal of the dose, any remaining solution must be discarded.
do Po pobraniu dawki leku pozostały roztwór należy wyrzucić.
remaining (aussi: preserved)
volume_up
zachowany {adj. m.}
remaining
volume_up
pozostałe {adj. f. pl.}
As you can see, the remaining wiretaps were clearly used for other purposes.
Jak widać, najwyraźniej pozostałe podsłuchy zostały wykorzystane w innych celach.
Place the carton containing any remaining pre- filled syringes back into the refrigerator.
Pudełko zawierające pozostałe ampułkostrzykawki należy włożyć z powrotem do lodówki.
I shall deal with the remaining points in the two minutes that I have to conclude.
Pozostałe kwestie omówię w czasie mi przysługującym na końcu debaty.

Synonymes anglais de « remaining »

remaining

Exemples d'usage pour « remaining » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAny medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musimy także zadbać o zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
EnglishAnd then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
A później program nie został wyemitowany i byłam smutna, ale pozostałam twoją fanką.
EnglishAny remaining suspension should be discarded 14 days after constitution.
Nie zużyta zawiesina doustna powinna być zniszczona po 14 dniach od rozpuszczenia.
EnglishI wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.
Życzę prezydencji powodzenia na tym ostatnim etapie i dziękuję za dotychczasową pracę.
EnglishTo make that happen, we need to join all our forces in the weeks remaining to Copenhagen.
W tym celu musimy, w tygodniach dzielących nas od Kopenhagi, połączyć nasze siły.
EnglishNo further information is available for the remaining 3 subjects who discontinued.
Brak informacji dotyczących trzech pozostałych pacjentów, którzy przerwali badanie. ne aż
EnglishAny medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć.
EnglishInfuse all of the remaining solution to administer a 250 mg dose of doripenem.
Aby podać 250 dorypenemu, należy podać całą pozostałą zawartość worka.
EnglishThe remaining reforms in the judiciary referred to are being tackled.
Obecnie kraj zajmuje się zaległymi reformami w sądownictwie, o czym wspomniano.
EnglishThis user will then need to grant account access to remaining users.
Użytkownik ten musi następnie udzielić dostępu do konta pozostałym użytkownikom.
EnglishThis would be a step in the right direction but there are a lot of remaining problems.
Byłby to krok w dobrym kierunku, ale pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
EnglishAny remaining solution not used in one examination must be discarded.
Pozostałości roztworu niewykorzystanego podczas jednego badania należy usunąć.
EnglishA dose greater than the number of units remaining in the cartridge cannot be dialled.
Nie jest możliwe ustawienie dawki większej niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishUntil there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Dopóki nie znajdziemy wiarygodnej alternatywy, dopóty będzie to jedyny dostępny nam wariant.
EnglishFarmers have budgeted on the current system remaining in place until 2013.
Rolnicy planowali budżety, zakładając, że obecny system pozostanie w mocy do roku 2013.
EnglishAfter this time, any remaining cloudiness will not affect efficacy of the product.
Po zakończeniu mieszania ewentualne zmętnienie roztworu nie wpływa na skuteczność produktu.
EnglishWe hope that this will actually come to fruition rather than simply remaining an announcement.
Liczymy, że tak się rzeczywiście stanie i nie pozostanie to w sferze oświadczeń.
EnglishFor a 75 mg dose, draw up 0.6 ml into the syringe and discard the remaining solution.
W celu uzyskania dawki 75 mg do strzykawki pobrać 0, 6 ml a pozostałość roztworu wyrzucić.
EnglishI formed a theory, and I'm going to share it now in my remaining two minutes and 30 seconds.
Sformułowałem teorię, którą teraz się podzielę przez ostatnie 2 minuty i 30 sekund.