« salute » traduction en polonais

EN

« salute » en polonais

volume_up
salute {substantif}
PL

EN salute
volume_up
{substantif}

Synonymes anglais de « salute »

salute

Exemples d'usage pour « salute » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSalute Epaenetus my beloved, who is the first-fruits of Asia unto Christ.
Pozdrówcie Epeneta miłego mojego, który jest pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
EnglishMadam President, I want to salute my friends in the Communist and Green Groups.
Pani Przewodnicząca! Pragnę pozdrowić moich przyjaciół z grup komunistycznej i zielonych.
EnglishAquila and Prisca salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Pozdrawiają was wielce w Panu Akwilas i Pryscylla, ze zborem, który jest w domu ich.
EnglishAll the saints salute you, especially they that are of Caesar's household.
Pozdrawiają was wszyscy święci; ale osobliwie, którzy są z cesarskiego domu.
EnglishSalute Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brethren that are with them.
Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena i braci, którzy są z nimi.
EnglishSalute the brethren that are in Laodicea, and Nymphas, and the church that is in their house.
Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego.
EnglishCarry no purse, no wallet, no shoes; and salute no man on the way.
Nie noścież mieszka, ani taistry, ani obuwia, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie;
EnglishSalute Urbanus our fellow-worker in Christ, and Stachys my beloved.
Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie i Stachyna mnie miłego.
EnglishI salute Mr Díaz de Mera García Consuegra's very careful work.
Gratuluję panu posłowi Díaz de Mera García Consuegra bardzo porządnej pracy.
EnglishAnd if ye salute your brethren only, what do ye more [than others?
A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie?
EnglishSalute them of the [household] of Narcissus, that are in the Lord.
Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyssowego, tych, którzy są w Panu.
EnglishWe salute all those men and women who are involved in this.
Oddajemy cześć wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy w tym uczestniczą.
Englishand they will salute thee, and give thee two loaves of bread, which thou shalt receive of their hand.
I pozdrowią cię w pokoju, i dadząć dwa chleby, które weźmiesz z ręk ich.
EnglishSalute Prisca and Aquila my fellow-workers in Christ Jesus,
Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, pomocniki moje w Chrystusie Jezusie;
EnglishHigh Representative, I salute you for taking this step and giving a very impressive presentation there.
Pani Wysoka Przedstawiciel! gratuluję tego kroku, jak również tamtejszej znakomitej prezentacji.
EnglishI salute all Ukrainians, particularly those who live and work in my country, Portugal.
Pozdrawiam wszystkich obywateli Ukrainy, szczególnie tych, którzy mieszkają i pracują w moim kraju, w Portugalii.
EnglishWe here salute the courage and determination of those in Greece, in Portugal and in several other countries.
Oddajemy tu cześć odwadze i determinacji tym osobom w Grecji, Portugalii i wielu innych krajach.
EnglishI Tertius, who write the epistle, salute you in the Lord.
Pozdrawiam was w Panu ja Tercyjusz, którym ten list pisał.
EnglishI salute the independence of Kosovo and wish the Kosovar people the best of luck in building their state.
Oddaję hołd niepodległości Kosowa i życzę obywatelom tego kraju wiele szczęścia w budowaniu państwa.
EnglishSalute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints that are with them.
Pozdrówcie Filologa i Juliję, Nerego i siostrę jego, i Olimpa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi.