« sector » traduction en polonais

EN

« sector » en polonais

volume_up
sector {substantif}

EN sector
volume_up
{substantif}

sector (aussi: area, industry, section, enclosure)
There is the modern sector, there is the informal sector and the traditional sector.
Jest nowoczesny sektor, sektor nieformalny i sektor tradycyjny.
It is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
To sektor publiczny ponosi koszty - nie sektor prywatny.
The second sector is that of raw materials, particularly food commodities.
Drugi sektor to sektor surowców, szczególnie zaś artykułów żywnościowych.

Synonymes anglais de « sector »

sector
English

Exemples d'usage pour « sector » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Dotyczy: programu likwidacji jednej trzeciej sektora połowów głębiela w Irlandii
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishAxis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Oś 1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
"Proste” - jeśli choroba nie zabije sektora rybołówstwa, to zrobi to "lekarstwo”.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishThe crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices (debate)
Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)
EnglishPersonally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.
EnglishIt is a sad fact that the situation in the dairy sector is extremely critical.
Smutkiem napawa fakt, że sytuacja w sektorze mleczarskim jest wyjątkowo krytyczna.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
W 2009 roku uruchomiono kwotę 832 800 euro po zwolnieniach w sektorze włókienniczym.
EnglishI would also like to add that our producers are world leaders in this sector.
Pragnę dodać także, że nasi producenci są światowymi liderami w tej dziedzinie.
English- (NL) The car industry is a very important sector for employment in Belgium.
- (NL) Przemysł samochodowy jest bardzo ważnym sektorem dla zatrudnienia w Belgii.
EnglishThe Commission does not think that the situation in the sector justifies this.
Komisja nie uważa, aby było to usprawiedliwione sytuacją panującą w sektorze.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Musimy zagwarantować wsparcie finansowe na rzecz tego szczególnego sektora.
EnglishAt present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.
Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.