EN shots
volume_up
{pluriel}

shots (aussi: arrows)
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
Samochód przejeżdża przed drzwiami kościoła koptyjskiego, padają strzały w kierunku tłumu.
Shots were fired by the security forces into the masses.
Siły bezpieczeństwa oddały strzały w kierunku tłumu.
shots (aussi: efforts, samples, bids, trials)
volume_up
próby {f pl.}
shots
volume_up
ujęcia {f pl.}
And we made this film in Casablanca, recreating all the shots.
A zrealizowaliśmy ten film w Casablance, odtwarzając wszystkie ujęcia.
shots (aussi: impacts, strikes, beats)
Trzy złe uderzenia i jedno dobre nadal mogą dać par.
shots (aussi: injections)
Możesz teraz przynieść zastrzyki?
shots

Exemples d'usage pour « shots » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Chowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.
EnglishSo I swam through the night, and at dawn they got there and they started with prednisone shots.
Czyli że płynęłam przez całą noc, a dopiero rano dostałam zastrzyk prednizonu.
EnglishNight shots are beautiful, piercing the Big Dipper and the Milky Way.
Nocne zdjęcia są piękne, a rakiety przecinają Wielki Wóz i Drogę Mleczną.
EnglishI don't have very many shots of people, because they kind of get in the way of studying pure form.
Nie mam wielu zdjęć ludzi, ponieważ przeszkadzają w studiowaniu czystej formy.
EnglishI didn't get out, but was in the water taking prednisone shots, taking Xanax, oxygen to the face.
Nie wyszłam z wody. ~~~ W wodzie dostawałam prendizon, Xanax, butlę z tlenem.
EnglishI can still see Hillary doing the shots of rye, dribbling down her chin, with the steel workers.
Pamiętam, jak Hillary strzelała lufki żytniówki z pracownikami stalowni.
EnglishAnyone who is still opposed to this has not heard the warning shots.
Ten kto się temu sprzeciwia nie usłyszał strzałów ostrzegawczych.
EnglishYou had a daughter... started getting rich, going around with big shots and leaving me alone.
Urodziła ci się córka... zaczynasz się bogacić, chodzisz, zabijasz ludzi i nie masz już czasu dla mnie.
EnglishUntil the day my father died, he was frustrated about missing these shots.
EnglishBut a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google "Egypt" and to send me screen shots of what they got.
Parę tygodnie temu, poprosiłem znajomych o wyszukanie "Egipt" i przesłanie screenów z wynikami.
EnglishA bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands.
Biurokratyczna dyktatura, która chce podporządkować sobie Greków i dyktować rządy w Holandii.
Englishsuitable for identification of close-up shots.
EnglishThese are shots my wife took a couple days after the quake, while I was making my way through the D.R. into the country.
To są zdjęcia zrobione przez moją żonę parę dni po trzęsieniu, kiedy ja starałem dostać się poprzez D.R. do kraju.
EnglishThese are some of the shots actually from my film.
English There's 18 shots in a bottle of whiskey...
EnglishIf we do not want these people to call the shots on this continent in future, we must take Europe in a different direction.
Jeżeli nie chcemy, by ci ludzie decydowali w przyszłości o losach kontynentu, musimy popchnąć Europę w innym kierunku.
EnglishJust a few quick before and after shots.
EnglishWho is calling the shots on these arrests?
EnglishBut through exposure to composite sketches, Polaroids, mug shots and line-ups, eyewitness testimony can change.
Ale pod wpływem zetknięcia ze szkicami pamięciowymi polaroidami i ustawieniami w linii zeznanie świadków naocznych może ulec zmianie.
EnglishBrussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings.
Bruksela już zyskała sobie stosowną reputację w związku z tym, że umożliwiała wielkim korporacjom podejmowanie decyzji i pociąganie za sznurki.