« since » traduction en polonais


Peut-être cherchiez-vous sinieć
EN

« since » en polonais

volume_up
since {prép.}
PL

EN since
volume_up
{adverbe}

since
Since transplantology emerged, the definition of death has changed.
Od czasu pojawienia się transplantologii została zmieniona definicja śmierci.
Since that vote, the economic health of Europe has deteriorated further.
Od czasu tego głosowania zdrowie gospodarcze Europy uległo dalszemu pogorszeniu.
Since joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.
Od czasu przystąpienia do UE Litwa doświadczyła potężnego "drenażu mózgów”.

Exemples d'usage pour « since » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishHowever, these were not the first such reports, and there have been others since.
Nie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.
EnglishSince doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.
Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Jako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.
English(PL) Mr President, I voted against, since the report gives rise to a number of doubts.
Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw - sprawozdanie budzi szereg wątpliwości.
EnglishSince Lantus is a solution, it does not require resuspension before use.
Preparat Lantus jest roztworem i nie wymaga dodania rozpuszczalnika przed użyciem.
EnglishSince Optisulin is a solution, it does not require resuspension before use.
Preparat Optisulin jest roztworem i nie wymaga dodania rozpuszczalnika przed użyciem.
EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Europa przeżywa najgorszy kryzys gospodarczy po drugiej wojnie światowej.
EnglishSo, WITNESS was started in '92 and it's since given cameras out in over 60 countries.
W 1992 r. założyliśmy organizację WITNESS i rozdaliśmy już kamery w ponad 60 krajach.
EnglishI congratulate the President, since he was present at the European Council meeting.
Gratuluję panu przewodniczącemu, jako że był on obecny na posiedzeniu Rady Europejskiej.
EnglishSince we took these first steps, the field of optogenetics has exploded.
Odkąd zrobiliśmy te pierwsze kroki, na polu optogenetyki doszło do eksplozji.
EnglishRarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
Debaty rzadko są aż tak aktualne, jako że właśnie wyszedł pan ze spotkania.
EnglishWe cannot accept that, since European integration means open dialogue.
Tata sytuacja jest nie do przyjęcia. Integracja europejska oznacza otwarty dialog.
EnglishThe directive concerning asylum has been in force since 2003 and is working.
Dyrektywa w sprawie azylu weszła w życie w 2003 r. i obowiązuje do dziś.
EnglishFor example, in my own country, it has only been in force since June.
Na przykład w moim kraju odpowiednie przepisy weszły w życie dopiero w czerwcu.
EnglishSo there, that's what Chris wanted me to do, it was -- so what happened since then?
Więc to było to czego chciał ode mnie Chris -- a co wydażyło się dalej?
EnglishCaution is therefore recommended since these patients may be volume and/ or salt depleted.
Dotyczy to częściej pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki moczopędne.
EnglishSince Apidra is a solution, it does not require resuspension before use.
Apidra jest roztworem i nie wymaga mieszania ani wstrząsania przed użyciem.
EnglishThis factory moved to a less expensive area of the EU and has since moved to Asia.
Fabryka ta przeniosła się na tańszy obszar w UE, a następnie do Azji.
EnglishSince we have respect for democracy, we should respect the vote of the Irish people.
Mając szacunek dla demokracji, powinniśmy głos Irlandczyków uszanować.