« so close » traduction en polonais

EN

« so close » en polonais

EN so close
volume_up

Besides, we live so close to one another that there is almost no barrier to our understanding of each other already.
Zresztą mieszkamy tak blisko siebie, że możemy się niemal porozumiewać już teraz bez granic.
~~~ They're so close to the hospital we can never beat them out in these forests.
Ale wiecie, taki mały kraj - mają tak blisko do szpitali, że nigdy ich nie pokonamy z naszymi lasami.

Traductions similaires pour « so close » en polonais

so adverbe
so conjonction
close substantif
close adjectif
close adverbe
Polish
to close verbe

Exemples d'usage pour « so close » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo please push those who you are close to so that they give us the information.
Proszę więc nalegać na osoby, z którymi ma pan bliskie kontakty, aby udzieliły nam informacji.
EnglishFor you, and you heard already, being so close to this gun may make you feel uneasy.
Jak już słyszeliście, bliskość broni może wzbudzać w was niepokój.
EnglishRarely has a European Parliament report come so close to madness.
Nieczęsto zdarza się, aby sprawozdanie Parlamentu Europejskiego było czymś tak bliskim obłędu.
EnglishI do not wish to invest the money in Senegal due to unfavorable economic climate, and so close to my country.
Nie chcę inwestować tych pieniędzy w Senegalu z powodu złego klimatu ekonomicznego.
EnglishAnd I think he's Mexican, so that's -- honestly, that's close enough for me right now.
I wydaję mi się, że jest Meksykaninem. ~~~ Więc to... dla mnie wystarczająco duże podobieństwo właśnie teraz.
EnglishAnd I wondered how they did it from so close.
Zastanawiałem się, jak oni są w stanie malować z tak bliskiej odległości.
EnglishI will continue to do so in close dialogue with Parliament.
Takie są też moje zamiary w ramach rozmów z Parlamentem.
EnglishI mean, it was so incredibly close.
Mam na myśli to, że liczba głosów na obu kandydatów była niesamowicie zbliżona.
EnglishSo this is a close connection between nakedness and water.
To sugeruje silny związek między brakiem futra a wodą.
EnglishSo I'll close with a short discussion of ocean acidification.
EnglishRelations between Europe and Central America, so close in a time of war, have become distant in a time of peace.
Relacje pomiędzy Europą i Ameryką Środkową, tak bliskie w okresie wojny, stały się odległe w czasie pokoju.
EnglishThe legal proposals are acceptable, but they need to be implemented so that we can close the case.
Wnioski legislacyjne są do zaakceptowania, ale trzeba wprowadzić w życie zawarte w nich przepisy, żebyśmy mogli zamknąć sprawę.
EnglishIt wishes to establish close cooperation so that our three institutions can really offer each other mutual support.
Zamierza ustanowić ścisłą współpracę tak, by nasze trzy instytucje rzeczywiście mogły dawać sobie wzajemne wsparcie.
EnglishI mean, my dad had a very distinctive wrapping style, and my mother's handwriting was so close to Santa's.
To znaczy, mój tato miał bardzo charakterystyczny sposób pakowania, a pismo mojej mamy było bardzo podobne do pisma Mikołaja.
EnglishSo, let me close -- (Applause)
EnglishAnd so I want to close with a little song.
EnglishSo I suggest we close the sitting.
English(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
Pani przewodnicząca! Kadencja obecnego Parlamentu Europejskiego dobiega końca, pora więc na pewne podsumowanie.
EnglishI am so close to puking right now.
EnglishEven so, its rate is close to 2%.