« soap » traduction en polonais

EN

« soap » en polonais

volume_up
soap {substantif}
PL
PL

EN soap
volume_up
{substantif}

soap
They get soap, hygiene, education, vaccination, penicillin and then family planning.
Dostają mydło, higienę, edukację, szczepionki, penicylinę.
Then the developing countries applied soap and water, vaccination.
Kraje rozwijające się wprowadziły mydło, wodę i szczepionki.
They had sprayed on their walls things like: 'Turn Bulgarians into soap' and 'Death to the giaours'.
Na ścianach wymalowano takie hasła, jak: "Przeróbcie Bułgarów na mydło” i "Śmierć giaurom”.

Synonymes anglais de « soap »

soap

Exemples d'usage pour « soap » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWash your hands thoroughly with soap and water before preparing the medicine.
Przed przystąpieniem do przygotowania leku dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishBefore going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water.
Przed pójściem spać należy umyć ręce oraz leczone miejsce wodą z łagodnym mydłem.
EnglishPreparing the injection site Wash your hands thoroughly with soap and water.
Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishWhen you are ready to use the syringe, wash your hands thoroughly with soap and water.
Przed samym wykonaniem wstrzyknięcia należy staranie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishWash your hands using soap and water and wipe the healthy skin touched by the gel.
Umyć ręce mydłem z wodą oraz wytrzeć okolice zdrowej skóry, które miały kontakt z żelem.
EnglishDo not use soap, alcohol, or other solvents to remove the gel because they may increase the
nie używać mydła, alkoholu lub innych rozpuszczalników do usuwania żelu, ponieważ
EnglishAfter this period it is essential that imiquimod cream is removed with mild soap and water.
Po tym czasie imikwimod w kremie koniecznie należy zmyć wodą z łagodnym mydłem.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water before beginning this process.
Przed przystąpieniem do tego procesu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishIf such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
W przypadku kontaktu, skórę należy umyć mydłem oraz wodą, oczy przemyć zwykłą wodą.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water and dry them with a towel.
Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem. op
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water, rinse, and towel dry.
Należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, spłukać, a następnie osuszyć ręcznikiem.
EnglishIf a capsule breaks open accidentally, wash any powder from your skin with soap and water.
Jeśli kapsułka przełamie się przypadkiem, należy zmyć proszek ze skóry mydłem i wodą.
EnglishIn case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water and dry them with a towel.
Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water before beginning this process.
Przed rozpoczęciem tego procesu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishAfter application of the cream, throw away the opened sachet and wash hands with soap and water.
Po nałożeniu kremu należy wyrzucić otwartą saszetkę i umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishIn Venezuela, one of the most popular soap operas has a heroine called Crystal.
W Wenezueli, w jednej z najbardziej popularnych telenowel, występuje bohaterka o imieniu Crystal.
EnglishAfter this period it is essential that imiquimod cream is removed with mild soap and water.
Po tym okresie imikwimod w kremiw należy zmyć wodą z łagodnym mydłem.
EnglishThis is a soap disco in Spain, photographed by David Alan Harvey.
To jest piana-party w Hiszpanii sfotografowane przez Davida Alana Harvey.
EnglishAfter 6 to 10 hours wash the area where Aldara cream was applied with mild soap and water.
Po upływie 6 do 10 godzin umyć miejsce, na które nałożono krem Aldara wodą z łagodnym mydłem.