EN soaring
volume_up
{adjectif}

volume_up
rosnący {adj. m.}
Anger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
Złość spowodowana rosnącymi cenami żywności doprowadziła w wielu krajach do niepokojów społecznych.
(DE) Madam President, as we know, the European Commission has placed Greece under supervision on account of its soaring budgetary deficit.
Jak wiemy, Komisja Europejska objęła Grecję nadzorem ze względu na jej gwałtownie rosnący deficyt budżetowy.
In addition, soaring food prices can be placed under control by regulating prices of traditional energy sources.
Dodatkowo należy wprowadzić kontrolę nad gwałtownie rosnącymi cenami żywności, poprzez regulację cen energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych.
soaring (aussi: slender, tapered, tapering)
volume_up
strzelisty {adj. m.}
soaring (aussi: mushrooming)
(DE) Madam President, as we know, the European Commission has placed Greece under supervision on account of its soaring budgetary deficit.
Jak wiemy, Komisja Europejska objęła Grecję nadzorem ze względu na jej gwałtownie rosnący deficyt budżetowy.
soaring

Synonymes anglais de « soaring »

soaring

Exemples d'usage pour « soaring » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe idea is that it soars on the lift over your body, like a seagull soaring on a cliff.
Polega to na tym, że wznosi się on wzdłuż ciała, tak jak mewa unosząca się nad klifem.
EnglishIndeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
Wzrostowi ceny ropy towarzyszy gwałtowny wzrost kosztów operacyjnych działalności połowowej.
EnglishAnger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
Złość spowodowana rosnącymi cenami żywności doprowadziła w wielu krajach do niepokojów społecznych.
EnglishHumans and soaring birds have found nature to be generous in providing replenishable energy.
Ludzie i szybujące ptaki uznają naturę za hojną w dostarczaniu samoodnawialnego energii.
EnglishThe dollar is sinking and prices of raw materials, including basic foodstuffs, are soaring.
Dolar tonie, a ceny surowców, w tym podstawowych artykułów spożywczych, wzbijają się do góry.
EnglishFood prices are no longer soaring in some of those same countries.
W niektórych z tych krajów ceny żywności już tak gwałtownie nie rosną.
EnglishFacility for rapid response to soaring food prices in developing countries (
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (
EnglishFacility for rapid response to soaring food prices in developing countries (debate)
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (debata)
EnglishIt may have escaped your attention, but food prices are soaring in our constituencies as well.
Być może umknęło to waszej uwadze, lecz ceny żywności gwałtownie rosną również w naszych okręgach wyborczych.
EnglishThis will have the effect of sending retail prices soaring, affecting worst those least able to pay.
Spowoduje to gwałtowny wzrost cen detalicznych, dotykając najbardziej tych, których najmniej na to stać.
EnglishThe soaring costs of energy consumption may have extremely harmful consequences for Europe's competitiveness.
Gwałtownie rosnące koszty zużycia energii mogą mieć szczególnie dotkliwe konsekwencje dla konkurencyjności Europy.
EnglishMr Juncker, is that not the only way people can have extra income at a time when prices are soaring?
Panie przewodniczący Juncker, czy nie jest to jedyny sposób, aby ludzie mieli dodatkowy dochód w czasach, gdy ceny gwałtownie rosną?
EnglishIn reality, forecasts of the estimated, but still largely hidden, banking losses are soaring from one month to the next.
W rzeczywistości prognozowane - ale w dalszym ciągu przeważnie ukryte - straty banków rosną z miesiąca na miesiąc.
EnglishCereal prices have even surpassed the highs of 2008, when soaring food prices already caused unrest in Haiti and Egypt.
Ceny zbóż przewyższyły nawet te z 2008 roku, kiedy to rosnące ceny żywności spowodowały niepokój na Haiti i w Egipcie.
EnglishMeat consumption is soaring across the world.
EnglishMobilisation of the Flexibility Instrument: facility for a rapid response to soaring food prices in developing countries (
EnglishThe second example is development, and specifically soaring food prices, which threaten all of the Millennium Development Goals (MDGs).
Drugim przykładem jest rozwój, a konkretnie szybujące w górę ceny żywności, które zagrażają Milenijnym Celom Rozwoju.
EnglishIn addition, soaring food prices can be placed under control by regulating prices of traditional energy sources.
Dodatkowo należy wprowadzić kontrolę nad gwałtownie rosnącymi cenami żywności, poprzez regulację cen energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych.
EnglishThe Commission expects inflation to peak in the near future due to soaring food, energy and commodity prices.
Komisja oczekuje, że inflacja osiągnie w najbliższej przyszłości swój punkt szczytowy z powodu gwałtownie rosnących cen żywności, energii i towarów.
EnglishIt is soaring ahead with renewable energy programmes and, yet, it is also expanding its coal-fired power stations week in, week out.
Wysuwają się na czoło w dziedzinie programów energii odnawialnej, a jednocześnie, tydzień w tydzień, rozbudowują swoje elektrownie węglowe.