« soft » traduction en polonais

EN

« soft » en polonais

EN soft
volume_up
{adjectif}

1. général

soft
volume_up
miękka {adj. m.}
And so here was the first soft tissue from a dinosaur.
Otrzymaliśmy pierwszą tkankę miękką dinozaura.
Każda kapsułka miękka zawiera 250 mg typranawiru.
And that soft power has been much neglected and much misunderstood, and yet it's tremendously important.
I ta "miękka" siła była dotychczas pomijana i źle rozumiana.
soft
The surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses.
Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.
The surrounding soft tissues are then closed around the implant.
Następnie otaczające tkanki miękkie zostają zamknięte wokół implantu.
soft (aussi: fragile, pliable, pliant, squashy)
volume_up
miękki {adj. m.}
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
Swelling (max. diameter 5 cm) may occur, either as hard or soft swelling.
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rozlany obrzęk – tęgi lub miękki (o średnicy do 5 cm).
soft (aussi: dainty, delicate, fragile, gentle)
volume_up
delikatny {adj. m.}
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
First of all, I think the Commissioner should recognise that soft measures, like market promotion, are not going to be enough.
Po pierwsze uważam, że pani komisarz powinna zdawać sobie sprawę z tego, że delikatne środki zaradcze, takie jak marketing i promocja, nie wystarczą.
soft (aussi: balmy, benign, equable, gentle)
volume_up
łagodny {adj. m.}
CA: To łagodny tłum, Julianie, łagodny tłum.
Soft law is no longer enough, and soft measures are not either.
Nie wystarczą już ani łagodne przepisy, ani łagodne środki.
Mild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
soft (aussi: cute, gentle, sugary, sweet)
volume_up
słodki {adj. m.}
soft (aussi: frail, limp)
volume_up
wiotki {adj. m.}
soft (aussi: discreet, low-key, muted, toned)
volume_up
stonowany {adj. m.}

2. Informatique

soft
volume_up
elastyczny {adj. m.}
Dosage conversion from oral solution to soft capsules for children
Sposób dawkowania u dzieci, przy zmianie roztworu doustnego na kapsułki elastyczne.
INFORMATION FOR THE USER Agenerase 150 mg soft capsules Amprenavir
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Agenerase 150 mg kapsułki elastyczne Amprenawir
Ritonavir soft capsules are administered orally and should preferably be ingested with food.
Norvir kapsułki elastyczne podaje się doustnie, najlepiej z jedzeniem.

Exemples d'usage pour « soft » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishWhite soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin
wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
EnglishThe other ingredients are white soft paraffin and butylated hydroxytoluene (E321), a
Inne składniki to: wazelina biała i butylohydroksytoluen (E321), jako konserwant.
EnglishSpironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).
Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).
EnglishKaletra oral solution, Kaletra soft capsules, Kaletra film-coated tablets:
Kaletra roztwór doustny, Kaletra kapsułki elastyczne, Kaletra tabletki powlekane:
EnglishMild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
EnglishLet there be a 'soft landing', let there be a preparatory period for the milk producers.
Potrzebujemy "miękkiego lądowania”, okresu przejściowego dla producentów mleka.
EnglishWhite soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin
Wazelina biała Parafina ciekła Propylenu węglan Wosk biały Parafina stała
EnglishTherefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.
Dlatego też, osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.
EnglishDoesn't tell you much about military power, doesn't tell you very much about soft power.
Nie mówi nic o sile militarnej, Nie mówi też wiele o "miękkim" oddziaływaniu.
Englishskin and soft tissue infections: furunculosis, pyoderma and impetigo
zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec
EnglishSoft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.
Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.
EnglishA soft answer turneth away wrath; But a grievous word stirreth up anger.
Odpowiedź łagodna uśmierza gniew; ale słowa przykre wzruszają popędliwość.
EnglishDuring treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
Englishau white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.
cz sz wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
Englishau white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.
sz pu wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
Englishincluding initial parenteral treatment with ciprofloxacin) Infections of the skin and soft
miarowej 5ml 2 razy na bakterie Gram - dobę) ujemne Zakażenia skóry i tkanek miękkich
EnglishWhite soft paraffin E321 See package leaflet for further information
Wazelinę białą E321 Dodatkowe informacje patrz ulotka dołączona do opakowania
EnglishOn the other hand, the propaganda about a soft NATO has been a success.
Z drugiej strony propaganda dotycząca łagodnego NATO okazała się sukcesem.