« sore » traduction en polonais

EN

« sore » en polonais

volume_up
sore {substantif}

EN sore
volume_up
{substantif}

1. Médecine

sore (aussi: mouth sore)
Cold sores, fungal infection, bacterial and urinary tract infection, build up of fluid in the ear, lung
Opryszczka, zakażenia grzybicze, zakażenia dróg moczowych, płyn w uszach, zakażenia płuc,
Herpes viral infections (herpes simplex dermatitis [ eczema herpeticum ], herpes simplex [ cold sores ], Kaposi's varicelliform eruption)
zakażenie skóry wywołane wirusem Herpes simplex (wyprysk opryszczkowy, opryszczka zwykła, opryszczka wargowa, wysiew ospopodobny Kaposiego)
Folliculitis, fungal infection, cold sores (non-herpetic), upper respiratory tract infection
Zapalenie mieszków włosowych, zakażenia grzybicze, opryszczka warg (pochodzenia nieherpetycznego), zakażenia górnych dróg oddechowych

Synonymes anglais de « sore »

sore

Exemples d'usage pour « sore » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishChange the place that you inject each time so you don’t become sore in one area.
Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia tak, by uniknąć bolesności w jednej okolicy ciała.
EnglishI am faint and sore bruised: I have groaned by reason of the disquietness of my heart.
Albowiem wnętrzności moje pełne są brzydkości, a nie masz nic całego w ciele mojem.
EnglishUnresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region.
Nierozwiązane konflikty stanowią drażliwą kwestię w regionie Morza Czarnego.
EnglishAnd David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath.
I złożył Dawid słowa te do serca swego, a bał się bardzo Achisa, króla Getskiego.
EnglishDifficulty in swallowing accompanied by earache and swollen glands, sore throat, dry mouth,
Trudności w połykaniu z towarzyszącym bólem uszu i obrzękiem węzłów chłonnych, ból
Englishany symptoms of an infection such as fever, sore throat or cough, as Arava may increase the
wystąpią objawy infekcji takie jak goraczka, ból gardła lub kaszel mogące zwiększać
EnglishThey have chased me sore like a bird, they that are mine enemies without cause.
Łowili mię ustawicznie jako ptaka nieprzyjaciele moi bez przyczyny.
EnglishAnd when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
To usłyszawszy uczniowie, upadli na twarz swoję i bali się bardzo.
EnglishDyspnoea, sore throat, cough, adult respiratory distress syndrome, respiratory failure
Duszność, ból gardła, kaszel, zespól ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność oddechowa
Englishsince he longed after you all, and was sore troubled, because ye had heard that he was sick:
Ponieważ pragnął was wszystkich i bardzo się frasował, żeście słyszeli, iż zachorował.
EnglishBlood disorder which may be characterised by fever or chills, sore throat, ulcers in your mouth or
Zaburzenia krwi, które mogą objawiać się gorączką lub dreszczami, bólem gardła,
EnglishIn case of any evidence of infection (e. g. fever, sore throat), unexpected bruising and/ or
gdy występują jakiekolwiek objawy zakażenia (np. gorączka, ból gardła), bądź siniaki lub
EnglishAnd they all wept sore, and fell on Paul's neck and kissed him,
I stał się wielki płacz wszystkich, a upadając na szyję Pawłową, całowali go;
EnglishAnd she was in bitterness of soul, and prayed unto Jehovah, and wept sore.
A ona będąc w gorzkości serca, modliła się Panu, i wielce płakała.
EnglishThou didst thrust sore at me that I might fall; But Jehovah helped me.
Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
EnglishChange the place that you inject each time so you don't become sore in one area.
Miejsce wstrzyknięcia leku należy za każdym razem zmieniać, by uniknąć powstania rany w jednym miejscu.
EnglishAnd he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.
A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.
EnglishThou broughtest us into the net; Thou layedst a sore burden upon our loins.
Nagnałeś nas był w sieć, a ścisnąłeś uciskiem biodra nasze.
Englishif you experience any evidence of infection (e. g. fever, sore throat), unexpected bruising and/ or
gdy występują jakiekolwiek objawy zakażenia (np. gorączka, ból gardła), bądź siniaki lub
EnglishSinusitis (sinus inflammation, sinus infection, blocked or painful sinuses), blocked or runny nose, sore
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Onsenal w przypadku wystąpienia: