EN split-up
volume_up
{substantif}

split-up (aussi: parting)
split-up (aussi: scission, split, rupture, disjuncture)
split-up

Exemples d'usage pour « split-up » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe'll give you some security tips, split up into two categories:
Poniżej podajemy kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, podzielonych na dwie kategorie:
EnglishIt would be a grave mistake to split up this cohesion policy.
Poważnym błędem byłoby również rozdzielenie polityki spójności.
EnglishExcept here it’s been split up in parts by Estée Lauder and by the perfumer who did it, Calice Becker,
Dla nas rozłożyła je na części Estée Lauder i ich twórczyni, Calice Becker, za co jestem im bardzo wdzięczny.
EnglishThat's right -- when you have a close couple friend split up, it increases your chances of getting a divorce by 75 percent.
Właśnie tak, rozpad związku bliskich znajomych, zwiększa ryzyko twojego rozwodu o 75 procent. ~~~ zwiększa ryzyko twojego rozwodu o 75 procent.
EnglishYou have split up some of them in such a way that it will, in future, be very difficult to conduct specific negotiations in the committees.
Niektóre z nich przydzielił pan w taki sposób, że w przyszłości będzie bardzo trudno prowadzić konkretne negocjacje w komisjach.
EnglishAll right, you wanna split up?
EnglishAll measures which separate individual policies, split up funds and divide roles will end in the same failure as the last strategy.
Wszelkiego typu działania separujące poszczególne polityki, rozdzielające fundusze, rozdzielające działania skończą się takim samym niepowodzeniem, jak poprzednia strategia.
EnglishIn this case, a project has been split up and divided to evade the directive, thus preventing any environmental impact assessment from being performed.
W tym przypadku projekt został pocięty i podzielony, aby uniknąć zastosowania dyrektywy, tym samym zapobiec przeprowadzeniu jakiejkolwiek oceny oddziaływania na środowisko.
EnglishIt would lead to a situation where large agricultural undertakings would, even at the cost of a greater bureaucratic burden, artificially split up in order to minimise financial losses.
Prowadziłoby to do sytuacji, w której duże gospodarstwa - nawet za cenę większych obciążeń biurokratycznych - sztucznie dzieliłyby się, aby zminimalizować straty finansowe.
EnglishRight now, I am concerned about and question the choice made by France; it is very much a minority choice and will result in provisions being split up between a whole series of laws and decrees.
Obecnie martwi mnie wybór dokonany przez Francję, który poddaję w wątpliwość; to wybór bardzo mniejszościowy i doprowadzi do podziału przepisów na całą serię ustaw i dekretów.