« surgery » traduction en polonais

EN

« surgery » en polonais

volume_up
surgery {substantif}

EN surgery
volume_up
{substantif}

1. général

surgery
And this is called NOTES, and this is coming -- basically scarless surgery, as mediated by robotic surgery.
Jest to nazywane NOTES i będzie dostępne -- chirurgia nie pozostawiająca blizn wspomagana przez robota.
Secondly, services such as dental treatment and cosmetic surgery have to be paid for in Italy and not in other countries.
Po drugie usługi takie jak leczenie dentystyczne lub chirurgia kosmetyczna są we Włoszech płatne, a w innych państwach - nie.
The solution for injection is used for the treatment of pain and inflammation associated with surgery of the soft tissues, such as neutering.
Roztwór do wstrzykiwań stosuje się w leczeniu bólu i stanów zapalnych związanych z chirurgią tkanek miękkich, na przykład po sterylizacji.

2. Médecine

surgery (aussi: operation, op)
Every time there was a surgery that failed, I was left with a little less flesh and bone.
Za każdym razem, kiedy operacja się nie powiodła, traciłem trochę ciała i kości.
Surgery didn't hurt anymore, but it killed you pretty quickly.
Operacja już nie bolała, ale zabijała cię całkiem szybko.
The normal daily dose of ceftriaxone should be administered 30-90 minutes prior to surgery.
Zwykłą dawkę dobową ceftriaksonu należy podać 30- 90 minut przed operacją.
surgery (aussi: operation)
If you are going to have surgery, or if you had an operation recently.
Jeżeli planuje się zabieg chirurgiczny lub niedawno przeprowadzono operację.
Major surgery, biopsy of a parenchymal organ, or significant trauma within the past 2 months
poważny zabieg chirurgiczny, biopsja narządu miąższowego lub znaczący uraz w okresie
However, use of Osigraft does not guarantee repair; additional surgery may be required.
Jednakże zastosowanie preparatu Osigraft nie gwarantuje naprawy i może być konieczny dodatkowy zabieg chirurgiczny.

3. Médecine: "building", Anglais britannique

surgery

4. Médecine: "room", Anglais britannique

5. "operating room", Anglais américain

6. "of doctor, MP", Anglais britannique

surgery (aussi: work shift, tour of duty)
surgery (aussi: surgery hours)

Exemples d'usage pour « surgery » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Pierwszą dawkę należy podać w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
Englishpatients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that produce
pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub znieczulanych środkami
EnglishThe first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Pierwszą dawkę powinna zostać podana w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
Englishut surgery; over 8,000 patients) or dalteparin (in abdominal surgery; 2,927 patients).
ad jedną z substancji (czynników) uczestniczących w krzepnięciu krwi – czynnik Xa.
EnglishDuring acute life-threatening illness due to complications following open-heart surgery,
W przypadku ostrego, zagrażającego życiu stanu spowodowanego powikłaniami zabiegów
EnglishAnd this surgery came along and basically made me who I am today and saved my life.
Następnie miałem przeszczep, który uratował moje życie i sprawił, że jestem kim jestem.
EnglishTachoSil was more effective than stitching in the kidney surgery patients.
Gąbki TachoSil były bardziej skuteczne niż szwy u pacjentów poddanych operacji nerek.
EnglishLM: Ten years ago, when I had my surgery -- and it's really great to see him.
LM: 10 lat temu, kiedy miałem operację -- naprawdę wspaniale go widzieć.
EnglishThe solution for injection was studied in cats and dogs undergoing surgery.
Działanie roztworu do wstrzykiwań oceniano u psów i kotów po zabiegach chirurgicznych.
Englishml/ 10 kg body weight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
ml/ 10 kg masy ciała) przed zabiegiem np. podczas wprowadzania do znieczulenia.
EnglishTherefore, patients undergoing surgery should be carefully evaluated.
Dlatego należy starannie ocenić stan pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.
EnglishYou will receive Epoetin alfa HEXAL during the 3 weeks before your surgery.
Pacjent otrzymuje lek Epoetin alfa HEXALw ciągu 3 tygodni przed zabiegiem chirurgicznym.
EnglishBecause you might say, "Well, this type of surgery might be regarded as cosmetic."
Bo można by powiedzieć: "Cóż, ten typ chirurgii mógłby być uznany za chirurgię kosmetyczną."
EnglishHowever, after the surgery, within one week I had fully recovered.
Jednakże po tygodniu od operacji w ciągu tygodnia czułem się już całkiem dobrze.
English0.06 ml/ kg bodyweight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
0. 06 ml/ kg masy ciała) przed zabiegiem np. podczas wprowadzania do znieczulenia.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
EnglishSixty-nine percent of the patients underwent surgery for cancer. ici
Sześćdziesiąt dziewięć procent pacjentów było operowanych z przyczyn nowotworowych.
EnglishThe first 20 mg dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Pierwsza dawka 20 mg powinna zostać podana w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
EnglishThe majority of patients were women (> 90 %), mainly undergoing gynaecological surgery.
Większość pacjentów stanowiły kobiety (> 90 %), głównie poddane operacji ginekologicznej.
EnglishSuch reactions will usually occur before leaving the doctor’s surgery.
Reakcje takie występują zazwyczaj przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego.