« teeming with » traduction en polonais

EN

« teeming with » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « teeming with » employé en contexte.

Traductions similaires pour « teeming with » en polonais

teeming adjectif
to teem verbe
Polish
with préposition
with

Exemples d'usage pour « teeming with » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSome of these Pacific countries import fish when their seas are teeming with fish!
Niektóre z tych krajów Pacyfiku importują ryby, podczas gdy ich morza są nimi przepełnione!
EnglishThe cities are teeming with a modern middle class and young people ready to live in 21st century Iran.
Miasta są pełne przedstawicieli nowoczesnej klasy średniej i ludzi młodych gotowych żyć w Iranie XXI wieku.
EnglishIn the past, entire industrial areas were teeming with small businesses that guaranteed thousands of jobs.
W przeszłości całe strefy produkcyjne obfitowały w małe przedsiębiorstwa, które gwarantowały miejsca pracy.
EnglishAnd a sea that's just filled and teeming with jellyfish isn't very good for all the other creatures that live in the oceans, that is, unless you eat jellyfish.
Morze wypełnione po brzegi meduzami zaś nie wróży zbyt dobrze wszystkim innym oceanicznym stworzeniom, chyba że meduzy są składnikiem ich diety.
English- (PL) Madam President, I feel as if I am at the inaugural conference of a newly-founded religion, a false religion, teeming with false prophets and ideas.
- (PL) Pani przewodnicząca! Czuję się tu jak na kongresie założycielskim nowej religii, religii fałszywej, pełnej fałszywych proroków i fałszywych idei.

Autres mots

English
  • teeming with