EN tenderness
volume_up
{substantif}

tenderness (aussi: affectionateness)
ból lub tkliwość klatki piersiowej, mięśni lub stawów.
You may have spotting or light bleeding or breast tenderness or may feel sick during the first 3 cycles.
W czasie pierwszych 3 cykli możliwe są plamienia, delikatne krwawienie, tkliwość piersi lub nudności.
Side effects included injection-site reactions such as tenderness, redness, swelling and pain.
Działania niepożądane obejmowały reakcje miejscowe, takie jak: tkliwość, zaczerwienienie, obrzęki ból w miejscu wstrzyknięcia.
And you know how there are people that, when they realize that vulnerability and tenderness are important, that they surrender and walk into it.
I wiecie, są ludzie którzy – kiedy uświadomią sobie, że wrażliwość i czułość są ważne – poddają się i wchodzą w to.
The communities that Jean Vanier founded, like Jean Vanier himself, exude tenderness.
Wspólnoty założone przez Jeana Vaniera, tak jak on sam, promieniują czułością.
tenderness (aussi: mawkishness)
tenderness
tenderness

Exemples d'usage pour « tenderness » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe communities that Jean Vanier founded, like Jean Vanier himself, exude tenderness.
Wspólnoty założone przez Jeana Vaniera, tak jak on sam, promieniują czułością.
EnglishAnd he did and when he noticed some tenderness in the right lower quadrant, called the surgeons.
Zbadał i kiedy zauważył wrażliwość w prawej dolnej ćwiartce brzucha, wezwał chirurgów.
EnglishTell your doctor if you experience unexplained muscle pain, tenderness, or weakness.
Jeżeli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie, należy o tym powiadomić lekarza.
EnglishBut again and again, lived compassion brings us back to the wisdom of tenderness.
Ale wciąż i wciąż, odczuwanie współczucia przenosi nas z powrotem do mądrości jaką niesie ze sobą miękkość.
Englishjaundice (yellowing of the skin or whites of eyes muscle pain, tenderness or weakness
niepokój senność drętwienie nadwrażliwość skóry zgaga
EnglishOther local reactions included erythema, pain/ tenderness, itching, discharge, and a burning sensation.
Do innych reakcji miejscowych należały: rumień, ból lub wrażliwość na dotyk, świąd, wydzielina i uczucie pieczenia.
Englishhepatosplenomegaly, liver tenderness, asterixis
Englishmuscle pain, tenderness or weakness.
English♫ You gave in love with tenderness
EnglishPatients should be advised to report promptly any persistent unexplained muscle aches, pain, tenderness or weakness.
Należy poinformować pacjentów o konieczności szybkiego zgłaszania utrzymujących się bólów, tkliwości lub osłabienia mięśni o niewyjaśnionej przyczynie.
EnglishWhen it turned out to be normal, my colleague who was doing a reassessment of the patient noticed some tenderness in the right lower quadrant and called the surgeons.
Mój kolega dokonując ponownej diagnozy zauważył wrażliwość w prawej dolnej ćwiartce brzusznej i wezwał chirurgów.
English(Applause) I see how boys have been brought up, and I see this across the planet: to be tough, to be hardened, to distance themselves from their tenderness, to not cry.
(Brawa) Widzę, jak wychowuje się chłopców na całym świecie, żeby byli twardzi i nieczuli, żeby tłumili wrażliwość, żeby nie płakali.
EnglishThere have been reports of muscle pain, tenderness or weakness, particularly with antiretroviral therapy including protease inhibitors and nucleoside analogues.
Notowano bóle mięśni, przeczulicę lub osłabienie, szczególnie podczas leczenia przeciwretrowirusowego, w tym stosowania inhibitorów proteazy i analogów nukleozydów.
EnglishAnd we see here, "I would just feel so much better if I could curl up in his arms right now and feel his affection for me in the embrace of his body and the tenderness of his lips."
Tu widzimy: "Czułabym się o wiele lepiej, gdybym mogła się skulić teraz w jego ramionach i odczuć jego miłość w tym uścisku i w pieszczotach jego warg".
EnglishDuring the studies, the most common side effects with Evra (seen in more than 1 patient in 10) were headache, nausea (feeling sick) and breast tenderness.
Podczas badań najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu Evra (obserwowanymi u ponad 1 pacjentki na 10) były objawy bóle głowy, nudności (mdłości) i bolesność piersi.
EnglishThere have been reports of muscle pain, tenderness or weakness, particularly in combination with antiretroviral therapy including protease inhibitors and nucleoside analogues.
Informowano też o bólach, tkliwości lub osłabieniu mięśni, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego leczenia kilkoma lekami przeciwretrowirusowymi, w tym inhibitorami proteazy i analogami nukleozydów.
EnglishYou may experience muscle problems There have been reports of muscle pain, tenderness or weakness, particularly with antiretroviral therapy including protease inhibitors and nucleoside analogues.
Mogą wystąpić zaburzenia mięśni Notowano bóle mięśni, przeczulicę lub osłabienie, szczególnie podczas leczenia przeciwretrowirusowego, w tym stosowania inhibitorów proteazy i analogów nukleozydów.