« tendon » traduction en polonais

EN

« tendon » en polonais

volume_up
tendon {substantif}

EN tendon
volume_up
{substantif}

1. Anatomie

tendon
inflammation of the tendons (tendinitis, in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon
zapalenie ścięgna (szczególnie ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite pęknięcie ścięgna
Avoid any unnecessary exercise, as this might increase the risk of a tendon rupture.
Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.
You see the string tendon from the hyena, the hyena's front leg, automatically pulls the hoop up.
Widzicie, jak linka pełniąca rolę ścięgna u hieny, ścięgna w przedniej nodze hieny, automatycznie podciąga kopyto.

Synonymes anglais de « tendon »

tendon
English

Exemples d'usage pour « tendon » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishpatients with a history of tendon disorder related to fluoroquinolone administration
u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą ścięgien spowodowaną podaniem
EnglishAvoid any unnecessary exercise, as this might increase the risk of a tendon rupture.
Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.
EnglishIf you have a history of tendon disease or disorder which was related to treatment with
Jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba ścięgien, która miała związek z leczeniem
EnglishFoot fracture, lower limb fracture, epicondylitis, tendon rupture, fracture
Badania diagnostyczne Urazy, zatrucia, powikłania zabiegów
Englishinflammation of the tendons (tendinitis, in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon
zapalenie ścięgna (szczególnie ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite pęknięcie ścięgna
EnglishYou see the string tendon from the hyena, the hyena's front leg, automatically pulls the hoop up.
Widzicie, jak linka pełniąca rolę ścięgna u hieny, ścięgna w przedniej nodze hieny, automatycznie podciąga kopyto.
Englishand irrigation of the injected area, especially where there is involvement of finger pulp or tendon.
pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.
EnglishBradycardia and hypothermia may accompany unconsciousness, as well as muscular hypotonia, but tendon reflexes remain intact.
Utracie przytomności mogą towarzyszyć bradykardia i hipotermia oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego, jednakże odruchy głębokie pozostają bez zmian.
EnglishMuscular weakness Tendinitis Tendon rupture (predominantly Achilles tendon) (see section 4.4) Exacerbation of symptoms of myasthenia gravis (see section 4.4)
Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4. 4) Nasilenie objawów miasteni (patrz punkt 4. 4)
EnglishTendinitis and tendon rupture (especially Achilles tendon), sometimes bilateral, may occur with ciprofloxacin, as soon as the first 48 hours of treatment.
Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne.
EnglishMusculoskeletal System Ciprofloxacin should generally not be used in patients with a history of tendon disease/disorder related to quinolone treatment.
Układ mięśniowo- szkieletowy Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami (zaburzeniami) ścięgien, związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami.
EnglishVery rare: tendinitis (in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon ruptures (in particular of the Achilles tendon), aggravation of the symptoms of myasthenia.
Bardzo rzadko: zapalenie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Ac hillesa), nasilenie objawów miastenii.
EnglishExpert, PROMPT, surgical attention is required and may necessitate early incision and irrigation of the injected area, especially where there is involvement of finger pulp or tendon.
Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.