« the best way to make » traduction en polonais

EN

« the best way to make » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « the best way to make » employé en contexte.

Traductions similaires pour « the best way to make » en polonais

the article
the conjonction
Polish
best adjectif
best adverbe
Polish
best
well substantif
well adjectif
well adverbe
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
way substantif
to préposition
Polish
to conjonction
make substantif
Polish
to make verbe

Exemples d'usage pour « the best way to make » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Autres mots

English
  • the best way to make