« thing » traduction en polonais

EN

« thing » en polonais

volume_up
thing {substantif}

EN thing
volume_up
{substantif}

thing (aussi: item, matter, point, thang)
Let us be very clear about one thing: there is no such thing as peripheral economies.
Powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz: nie ma czegoś takiego jak gospodarki peryferyjne.
A third thing we are looking at and very interested in is simulation.
Trzecia rzecz, której oczekujemy z dużym zainteresowaniem to symulacja.
The only thing which is really new is the procedure for external trade.
Jedyna rzecz całkowicie nowa to procedura dla sfery handlu zagranicznego.
thing (aussi: article, item, object, subject)
So this whole subject-object thing has relevance to humor in this way.
Relacja podmiot-przedmiot ma związek z humorem.
That thing on the top is the world's first solar-powered garden lamp -- the first produced.
Ten przedmiot na górze to pierwsza na świecie lampa ogrodowa zasilana panelami słonecznymi - pierwsza wyprodukowana.
There's a little leaf chair -- that golden looking thing is called "Leaf." ~~~ It's made from Kevlar.
Jest tu małe krzesło w kształcie liścia - to ten przedmiot o złotym kolorze, nazywamy go Leaf Jest zrobiony z Kevlaru.
thing (aussi: article, facility, item, object)
The first thing that happens is what I call -- a person begins to take on what I call, "special meaning."
Po pierwsze, obiekt uczucia nabiera, jak to nazywam, "specjalnego znaczenia".
Now, see this strange, underwater, coral reef-looking thing?
Widzicie ten niezwykły, podwodny, przypominający rafę koralową obiekt?
So the whole thing can gently move when the wind blows.
Tak by cały obiekt mógł się delikatnie poruszać kiedy wieje wiatr.

Synonymes anglais de « thing »

thing

Exemples d'usage pour « thing » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
Gdy jednak giełdowy spekulant spekuluje długiem jakiegoś kraju, nie ryzykuje nic.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
EnglishIn Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishThe other thing that religions know is we're not just brains, we are also bodies.
Religie są też świadome, że nie jesteśmy samymi umysłami, mamy również ciała.
EnglishThe first thing that I saw was North America at night -- glowing, in all its glory.
Pierwszą rzeczą była Ameryka Północna nocą -- błyszczącą, w całej wspaniałości.
EnglishAnd the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.
Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.
EnglishTo perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Tego rodzaju postępowanie osłabia funkcję wyborów jako demokratycznego instrumentu.
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Jedno jest pewne: debata klimatyczna jest mało istotnym elementem całego problemu.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishThe important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
Ważne jest również to, aby żywność była bezpieczna, a klienci nie byli oszukiwani.
EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
EnglishIt is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.
EnglishAnd the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
I właściwie jeśli te rzeczy są nieszkodliwe to nie powinny być całkowicie odrzucone.
EnglishAnd we tell other people, "Do this, do this, do this," until this thing comes alive.
Mówimy innym ludziom, "Zrób to, zrób to, zrób tamto", do czasu urzeczywistnienia.